Mediatel - firemný online marketing

Zle nastavené cookies vám môžu priniesť pokutu

- 6. apríla 2022
Kategórie
ilustrácia - web

Vedeli ste, že za nesprávne nastavené cookies môžete dostať pokutu?

Hoci cookies mnoho používateľov väčšinou prehliada, ak ste majiteľom webovej stránky alebo eshopu, mali by ste zbystriť pozornosť! V závere minulého roka totiž v parlamente schválili dôležitú novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorá sa týka najmä cookies. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame najnovšie aktualizácie a všetko potrebné, čo by ste o cookies mali vedieť.

Čo sú vlastne cookies a aké typy poznáme?

V prvom rade je dôležité zadefinovať si, čo vlastne pojem cookies znamená. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré sa z vami navštívených webových stránok ukladajú do zariadenia, z ktorého si dané stránky prezeráte. Pod zariadením sa myslí akýkoľvek stolový počítač, notebook, tablet či smartfón. Cookies umožňujú webovým stránkam zapamätať si informácie o vás, vašich hľadaniach či preferenciách. Vďaka cookies nemusí webová stránka opakovanie požadovať informácie od používateľov, čo značne urýchľuje proces načítania požadovaného obsahu. Keďže cookies do istej miery spracúvajú vaše osobné údaje, je nutné ich fungovanie právne regulovať.

Rozlišujeme niekoľko typov cookies. Prvým z nich sú marketingové a reklamné cookies, ktorých primárnym účelom je zobrazovanie reklamy a jej správne cielenie na konkrétneho používateľa. Druhým typom sú analytické cookies, ktoré slúžia na rozpoznanie opakovanej návštevy webovej stránky a jej prezerania. Vďaka analytickým cookies sú webové stránky schopné špecifickejšie profilovať jednotlivých návštevníkov webu. Rozlišujeme taktiež technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky.

Zistite tiež, ako dlho trvá získať hodnotenie od Google.

Zle nastavené cookies vám môžu priniesť pokutu - 1

Aké zmeny priniesla najnovšia novela zákona ohľadom cookies?

V roku 2022 by ste na cookies mali zamerať svoju pozornosť. Na konci roku 2021 totiž parlament schválil novelu zákona, ktorá sa týka práve cookies. Nový zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, zavádza do nášho právneho poriadku novú smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2018/1972, ktorou sa ustanovuje európsky kódex elektronických komunikácií.

Nové znenie zákona prinieslo zásadné zmeny práve v nastavení využitia súborov cookies na webových stránkach a taktiež sa týka priameho marketingu. V prípade zlého nastavenia cookies môžu byť prevádzkovatelia webových stránok či eshopov dokonca aj sankcionovaní a to až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Dôležité je, že daný zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2022. Práve preto je dôležité, aby ste cookies mali nastavené správne a v súlade so zákonom už dnes.

Nový právny predpis hovorí o tom, že „kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý používateľ udelil preukázateľný súhlas.“. Hoci priamo pojem cookies v zákone nie je uvedený, na predmetné získavanie takýchto informácií slúžia práve cookies súbory. Je teda zrejmé, že nový právny predpis sa ich týka.

Z právneho hľadiska upravujú podmienky používania cookies:

  1. Smernica ePrivacy – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002
  2. Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (účinný do 31.01.2022) (ďalej aj ako „Starý ZEK“)
  3. Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (účinný od 01.02.2022) (ďalej aj len ako „Nový ZEK“)

Smernica ePrivacy je smernica o súkromí a elektronických komunikáciách, ktorá upravuje spracúvanie osobných údajov návštevníkov webových stránok v rámci Európskej únie. Táto smernica vyžaduje, aby prevádzkovatelia webových stránok či eshopov vždy získali od návštevníka stránok súhlas s využívaním cookies.

Cieľom novej novely zákona o elektronických komunikáciách je implementácia smernice ePrivacy a jej požiadaviek. Znamená to, že bez priameho vyjadrenia súhlasu používateľa môže webová stránka spracúvať iba technické cookies (teda tie, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky). Ostatné typy cookies, akými sú marketingové či analytické, použiť nemôže.

Z toho dôvodu by si mal každý prevádzkovateľ webových stránok správne nastaviť príp. zosúladiť svoje nastavenia využívania súborov cookies s aktuálnymi požiadavkmi nového zákona.

Nový zákon o elektronických komunikáciách na rozdiel od starého zákona neumožňuje udelenie súhlasu prostredníctvom nastavenia webového prehliadača.

Na dodržiavanie správneho využívania súborov cookies dohliada Úrad pre reguláciu reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. V prípade porušenia alebo nesplnenia niektorej z povinností uložených novým zákonom o elektronických komunikáciách môže byť prevádzkovateľovi webových stránok udelená pokuta od 200 EUR až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Prečítajte si tiež, o prvkoch E-A-T, ktoré by ste mali mať na vašom webe aj vy.

Čo by mali cookies po novom obsahovať?

Po novom teda akékoľvek získavanie aj ukladanie informácií podlieha priamemu súhlasu návštevníka, ktorý musí byť zároveň informovaný o účele získavania a ukladania daných informácií, o ich funkčnosti a taktiež o tom, či budú údaje poskytnuté tretím stranám.

Všetky informácie o využití cookies na webovej stránke musia byť používateľovi poskytnuté napríklad formou cookies bannera alebo cookies lišty.

Súčasťou cookies lišty alebo banera by mala byť:

  1. Identifikácia subjektu, ktorý bude cookies spracúvať
  2. Definícia, čo sú to cookies – buď priamo v cookies okne alebo odkaz na definiciu
  3. Aké druhy osobných údajov (cookies) sa budú/môžu spracúvať
  4. Účel, za ktorým sa cookies budú spracúvať – potrebné uviesť  pri každom druhu cookies Či poskytovateľ webu poskytuje osobné údaje aj tretím stranám – ak áno, je potrebné uviesť, akým konkrétnym subjektom
  5. Akú dobu budú cookies uchovávané

Súhlas musí byť získaný pred akýmkoľvek spracovaním údajov. Zároveň, každá cookies lišta by mala obsahovať možnosť odvolať  príp. zmeniť súhlas so spracúvaním cookies (ideálne s jednoduchým preklikom na link, kde je tak možné urobiť)

Pre našich klientov automaticky zabezpečujeme kontrolu správnosti cookies na ich webových stránkach. Aj vám ponúkame kontrolu cookies na vašich webových stránkach a kontrolu súladu s novelou Zákona o elektronických komunikáciách. Ak si nie ste istí, či vaše nastavenie využitia súborov cookies spĺňa náležitosti nového zákona? Neváhajte sa na nás obrátiť a my vám radi pomôžeme.

Mohlo by vás zaujímať