Mediatel - firemný online marketing

8 prvkov E-A-T, ktoré by ste mali pridať na váš web

- 22. septembra 2021
ilustrácia - web

Pojem E-A-T je skratkou z anglických výrazov Expertise, Authority, and Trustworthiness. V preklade znamenajú tieto výrazy Odbornosť, Autorita a Dôveryhodnosť. E-A-T sa často spomína v súvislosti s dôležitým aspektom v algoritme Google, ktorý by sme nemali podceniť. Je to spôsob, akým Google dokáže určiť, či je webová stránka dôveryhodná a relevantná pre používateľa. Prečítajte si o prvkoch E-A-T, ktoré by rozhodne nemali chýbať na vašom webe.

8 prvkov E-A-T, ktoré by ste mali pridať na váš web - 1

E-A-T v skratke

E-A-T sa dostal do pozornosti v auguste 2018. Ako už bolo spomenuté, skratka E-A-T vznikla z anglických slov Expertise (odbornosť), Authority (autorita) a Trust alebo Trustworthiness (dôvera, dôveryhodnosť). Znamená to, že podľa týchto zásad by obsah na webe mal:

 • obsahovať relevantné a pravdivé informácie, ktoré vychádzajú z overených zdrojov a odborných znalostí
 • byť originálny, jedinečný a vytvorený odborníkom v danej oblasti
 • vzbudzovať dôveru vyhľadávača aj používateľov

Viac o skratke E-A-T si môžete prečítať aj tu.

Prvky, ktoré výrazne zapadajú do konceptu E-A-T a pomáhajú vášmu obsahu z pohľadu algoritmu Google, sú:

1. Profil autora

2. Dátum článku

3. Referencie

4. Stránky zásad

5. Podrobnosti o firme

6. Obsah generovaný používateľom

7. HTTPS

8. Externé signály

8 prvkov E-A-T, ktoré by ste mali pridať na váš web - 2

Profil autora

Ak chcete zabezpečiť vášmu obsahu potrebnú autoritu, nechajte ho napísať odborníkom. Je to jeden z najbežnejších spôsobov a prvkov E-A-T. Článok napísaný odborníkom alebo autorom spolupracujúcim s odborníkom zbudzuje väčšiu dôveryhodnosť ako článok napísaný značkou či zamestnancom.

Každý relevantný článok by teda mal obsahovať aj profil autora a dôležité informácie o ňom a jeho práci. Na stránke autora nájdete názov, ktorý uvedie dôležitosť, takže čím viac informácií o autorovi uvediete, tým lepšie. V komunite SEO je teraz bežné považovať tieto stránky za mikrostránky vrátane rôznych médií a odkazov. Bežné položky, ktoré je potrebné zahrnúť do profilu autora, sú:

 • meno a fotografia
 • názov pracovnej pozície a popis
 • profily na sociálnych sieťach
 • skúsenosti a znalosti (roky v odbore, publikované práce, projekty atď.)
 • ďalšie články uverejnené autorom na vašom webe
8 prvkov E-A-T, ktoré by ste mali pridať na váš web - 3

Dátum článku

Google viackrát potvrdil, že dátum článku a je aktuálnosť vo všeobecnosti nie sú faktormi hodnotenia relevancie obsahu. Jedna vec, ktorú však vieme vieme je, že dátum článku je považovaný za dôležitý pre vstup do Správ Google a je uvedený v sekcii transparentnosti pravidiel Správ Google.

Google verí, že dátumy vo všeobecnosti prispievajú k dôveryhodnosti vášho obsahu. A v záujme úplnej transparentnosti je ideálne do obsahu zahrnúť dátum uverejnenia článku a dátum poslednej aktualizácie článku. Zistite tiež, prečo je dôležitá pravidelná aktualizácia obsahu.

8 prvkov E-A-T, ktoré by ste mali pridať na váš web - 4

Referencie

Jedným zo spôsobov, ako budovať SEO je linkuilding, teda budovanie spätných odkazov. V skutočnosti však môžete získať určitú autoritu obsahu tiež prepojením s inými dôveryhodnými zdrojmi informácií vo svojom odbore.

Majitelia webových stránok často váhajú s odkazovaním na iné webové stránky, pretože sa obávajú straty návštevnosti a plytvania odkazmi. Pokiaľ sa však spojíte s inými než konkurenciou, nebude to problém a možno dokonca bagatelizujete dôležitosť takýchto odkazov tým, že ich nastavíte „nudným“ spôsobom, ktorý nepodporuje kliknutia. Najmä v prípade nových webov, výhody spojené s pridaním sa k iným webom s autoritami výrazne prevyšujú riziko plytvania odkazmi.

Niektoré zo spôsobov, ako môžete začleniť odkazy na svoje stránky, sú tieto:

 • obrazové kredity
 • citáty odborníkov z danej oblasti
 • správne ukotvené odkazy v texte
 • vyhradené referenčné bloky na konci stránky

Referenčné bloky sú v bežných článkoch obzvlášť málo využívané. Je to škoda, pretože spĺňajú všetky kritériá dokonalého zariadenia SEO – sekcia je jasne pomenovaná v prospech spoločnosti Google, každý zdroj je správne popísaný a celá vec vyzerá príliš nudne na to, aby sa skutoční čitatelia na čokoľvek klikali.

8 prvkov E-A-T, ktoré by ste mali pridať na váš web - 5

Stránky zásad

Vo viacerých dokumentoch Google sa znova a znova opakuje, že ľahko prístupné stránky s pravidlami a službami zákazníkom prispievajú k dôveryhodnosti a pozitívnej používateľskej skúsenosti (UX) vašich webových stránok. Zvlášť hodnotitelia kvality sú konkrétne navedení, aby tieto stránky vyhľadávali a presvedčili sa o ich dôveryhodnosti.

Za týmto účelom odporúčame vytvoriť vyhradené stránky pre všetky typy politík relevantných pre váš web a potom na ne odkazovať z päty vášho webu.

8 prvkov E-A-T, ktoré by ste mali pridať na váš web - 6

Podrobnosti o firme

Podobne ako v predchádzajúcom prvku E-A-T, aj ďalším signálom transparentnosti webu je zverejnenie informácií o samotnej spoločnosti. Keď poskytujete tovar, služby, rady alebo dokonca len informácie, používatelia by radi videli, kto za webom stojí. Transparentnosť vo vlastníctve webových stránok je silným signálom E-A-T. Funguje to najmä preto, že je tu niekto, kto bude niesť zodpovednosť v prípade, že sa niečo pokazí.

Vytvoriť pocit transparentnosti vám pomôžu podstránku ako:

 • O spoločnosti
 • Zoznámte sa s tímom
 • Naša kancelária
 • Kontaktné údaje

Tieto štyri podstránky vykresľujú obraz vašej spoločnosti z rôznych uhlov: takto robíme, kto sme, kde pracujeme a takto sa s nami môžete skontaktovať. Vďaka tomu sa stanete hmatateľným a ľuďom, ktorí používajú váš web, prinesie pocit bezpečia a dôvery.

8 prvkov E-A-T, ktoré by ste mali pridať na váš web - 7

Obsah generovaný používateľom

Používanie obsahu generovaného používateľmi na vašom webe je úžasný spôsob, ako dokázať, že váš web priťahuje skutočných používateľov a dostatočne ich zapája do vytvárania komentárov a recenzií. Preto by mohlo stáť za to, pokiaľ ide o E-A-T, umožniť návštevníkom zanechať na vašom webe komentáre, recenzie, otázky a ďalší druh obsahu vytváraného používateľmi.

Na druhej strane, obsah vytváraný používateľmi je bránou pre spam a spoločnosť Google môže váš web v skutočnosti potrestať za sekciu s nezachovávanými komentármi. Prečítajte si tiež, ako Google bojuje proti spamu.

Uistite sa, že urobíte opatrenia proti spamu na svojom webe, ako je vyžadovanie prihlásenia alebo nejakého iného druhu overenia. Prinajmenšom môžete kontrolovať používateľský obsah a hľadať automaticky generované komentáre, komentáre s odkazmi, nevhodné komentáre a škodlivé komentáre, ktoré môžu šíriť citlivé informácie alebo urážať ostatných používateľov.

HTTPS

HTTPS je jedným zo signálov E-A-T, o ktorých nemusíme špekulovať – je to pre spoločnosť Google určite dôležité, ako sa často uvádza v rôznych častiach dokumentácie spoločnosti Google vrátane pokynov pre hodnotiteľov kvality. Nedávno je HTTPS uvádzaný ako jeden z faktorov zážitku, ako aj Core Web Vitals či vhodnosť pre mobilné zariadenia.

HTTPS je súčasťou metriky zážitku zo stránky

Ak ešte nemáte na svojom webe povolený protokol HTTPS, obráťte sa na svojho poskytovateľa hostingu – väčšina z nich má k dispozícii bezplatný SSL certifikát, aj keď jeho povolenie môže byť niekedy náročné.

8 prvkov E-A-T, ktoré by ste mali pridať na váš web - 8

Externé signály E-A-T

Externé signály sa na vaše webové stránky samy o sebe nepridávajú. Externé signály sú však pre váš celkový profil E-A-T stále dôležité a tu sú dva z nich, ktoré môžete prispôsobiť.

1. Profil spätného odkazu a E-A-T

Kvalita a veľkosť vášho profilu spätných odkazov sú asi jediné signály E-A-T, ktoré môže spoločnosť Google merať algoritmicky. Aj keď je zväčšenie veľkosti vášho profilu spätných odkazov veľmi dlhodobým záväzkom, kvalitu je možné relatívne rýchlo zlepšiť.

Jedna vec, ktorú môžete urobiť, je skontrolovať vo svojom existujúcom profile spätných odkazov spätné odkazy prichádzajúce zo spamových stránok alebo webových stránok.  V prípade, že máte odkazy z nevyžiadaných webových stránok, môžete kontaktovať správcov týchto webových stránok a požiadať ich o ich odstránenie alebo ich môžete pridať do súboru, od ktorého sa dištancujete, potom súbor stiahnite a odošlite ho do nástroja na dištancovanie sa od spoločnosti Google. Nástroj od dištancovania sa od vás je spôsob, akým môžete požiadať spoločnosť Google o ignorovanie týchto spätných odkazov.

Nájdite medzeru medzi spätnými odkazmi medzi vami a vašimi konkurentmi. Webové stránky, ktoré odkazujú na dvoch alebo viacerých vašich konkurentov, sú najlepšou perspektívou na vytváranie odkazov. Takéto webové stránky pravdepodobne fungujú na vašom trhu a sú zjavne otvorené partnerstvám spätného odkazu.

2. Záznam na Moja firma na Google

Moja firma na Google je teraz vynikajúcim adresárom firiem a kľúčovým miestom, kam sa môžete ísť dozvedieť o miestnej firme. Kvalita vášho profilu v službe Moja firma na Googli, t. j. úplnosť informácií, počet recenzií a priemerné hodnotenie, je zohľadnená v hodnotení na mapách Google a ďalších platformách Google.

Váš profil na Moja firma na Google je tiež jedným z miest, ktoré hodnotitelia kvality kontrolujú pri hodnotení vášho stavu E-A-T. Minimálne teda môžete vyplniť svoj profil. O krok ďalej by bola práca s recenzentmi – odpovedajte na pozitívne recenzie, pokúste sa vyriešiť problém s negatívnymi recenzentmi a povzbuďte svoju klientsku základňu, aby išla na Google a zanechala vám recenziu.

Stále v tom nemáte jasno? Sú tieto pojmy pre Vás ako španielska dedina? Obráťte sa na nás a radi Vám so SEO pomôžeme! Máte pomalý web? Vyskúšajte bleskové načítanie AMP webu!

Mohlo by vás zaujímať