Mediatel - firemný online marketing

Štúdia ukazuje, že Google prepisuje meta title tag až v 61% prípadov

- 17. februára 2022
ilustrácia - web

<title>Hej Google, toto neprepisuj (prosím)</title>

Spoločnosť Google tradične používala meta title tag na generovanie názvu stránky vo výsledkoch vyhľadávania. V priebehu rokov nebolo nezvyčajné vidieť, že Google urobil malé zmeny v meta title tagu – zvyčajne kvôli dĺžke alebo relevantnosti – ale tieto zmeny boli väčšinou menšie. V súčasnosti sa však veľa vecí zo strany Google mení. Prečítajte si, aké nové požiadavky má Google na meta title tag.

meta title tag

Čo je to meta title tag?

Meta title tag je výraz označujúci titulok stránky, ktorý je zobrazovaný vo výsledkoch vyhľadávania Google pri zadaní nejakých kľúčových slov. Okrem toho sa zobrazuje i v pruhu karty webového prehliadača. Hoci je meta title tag na prvý pohľad takmer nepodstatný, je jedným z najdôležitejších faktorov hodnotenia Google a teda aj SEOparametrov.

Ako väčšina hodnotiacich signálov Google, meta title tag zohráva iba čiastočnú úlohu v celkovom algoritme. Ale keďže je  meta title tag zvyčajne prvá vec, ktorú používatelia vidia vo výsledkoch Google, ich názov môže mať zásadný vplyv na mieru preklikov a počet návštev, ktoré vaša webová stránka nakoniec získa.

Prečítajte si tiež o nových hodnotiacich metrikách s názvom Core Web Vitals.

Novinky v oblasti meta title tagov

Nedávno sa spoločnosť Google stala oveľa agresívnejšou s prepisovaním meta title tagov, začlenením ďalších značiek HTML a vo všeobecnosti prepisovaním oveľa väčšieho počtu meta title tagov ako predtým. Mnoho vlastníkov webových stránok zistilo, že takmer všetky meta title tagy, ktoré starostlivo vytvoria, sú prepísané.

Objavte tiež nedávnu aktualizáciu Google v súvislosti s metadátami.

Spoločnosť Zyppy má veľkú databázu meta title tagov vďaka nástroju na analýzu titulkov. Vyzbrojení týmito údajmi sa v rozsiahlej štúdií rozhodli zistiť, ako často Google prepisuje meta title tagy a tiež scenáre, ktoré toto správanie spúšťajú.

meta title tag

Google prepisuje mnohé z vašich meta title tagov

V rámci tohto výskumu preskúmali celkovo 80 959 meta title tagov na 2 370 stránkach z celého sveta a porovnali ich s výsledkami Google pre počítače.

V tejto analýze zistili, že Google prepísal 61,6 % titulov.

Ak spoločnosť Google prepíše značný počet vašich meta title tagov, môže byť užitočné pochopiť, prečo to robí, pretože algoritmus spoločnosti Google očividne verí, že to dokáže napísať ako vy. Prečítajte si tiež tipy, ako písať články s dôrazom na SEO.

Pri pohľade na jednotlivé výsledky sa našlo niekoľko bežných scenárov, v ktorých sa stalo pravdepodobnejšie, že Google prepíše názvy. Tieto scenáre zahŕňajú:

  • príliš dlhé názvy a príliš krátke názvy
  • použitie rovnakého kľúčového slova viac ako raz
  • používanie oddeľovačov nadpisov, ako sú pomlčky „-“ alebo zvislé čiary „|“
  • názvy so [hranatými zátvorkami] alebo (jednoduchými zátvorkami)
  • identické „štandardizované neunikátne texty“ používané v mnohých meta title tagoch
  • chýbajúce alebo nadbytočné názvy značiek
meta title tag

Poďme sa bližšie pozrieť na 3 najbežnejšie scenáre spúšťajúce prepisy Google, ktoré ešte neboli do hĺbky preskúmané: dĺžka, zátvorky/zátvorky a oddeľovače.

Ako dĺžka znakov ovplyvňuje prepisovanie meta title tagov?

Pri vyhľadávaní na počítači Google zvyčajne obmedzuje meta title tag na 650 pixelov (často o niečo viac pre mobilné výsledky.) Dlhšie meta title tagy sú takmer vždy skrátené (…). Google však prepisuje aj veľmi krátke názvy.

V Zyppy zmapovali všetkých 80 959 meta title tagov podľa počtu znakov v každom z nich, aby určili pravdepodobnosť, s akou Google každý z nich prepíše. Ako môžete vidieť v grafe nižšie, Google prepisuje dlhé aj extrémne krátke názvy viac ako 95 % času.

Štúdia ukazuje, že Google prepisuje meta title tag až v 61% prípadov - 1

Krátke meta title tagy medzi 1 až 5 znakmi (napr. „Domov“ alebo „IBM“) sa prepisovali v 96,6 % prípadoch, zvyčajne pridaním ďalších slov a informácií. V skutočnosti každý meta title tag s 20 alebo menej znakmi mal väčšiu ako 50% šancu na prepísanie.

Na druhej strane, dlhé meta title tagy s viac ako 70 znakmi boli prepisované v neuveriteľných 99,9 % prípadoch. Akýkoľvek názov nad 60 znakov mal väčšiu ako 76% šancu na prepísanie.

Zdá sa, že „zlatý stred“ má 51 až 60 znakov. Tieto meta title tagy mali najnižšie percento prepisov, ktoré sa pohybovalo medzi 39 % až 42 %.

Uprednostňuje Google [hranaté zátvorky] alebo (jednoduché zátvorky)?

Pravdepodobne ste videli, že meta title tagy používajú jednoduché zátvorky a/alebo hranaté zátvorky, napr.:

  • Najlepšie televízory hodnotené odborníkmi [Aktualizované na rok 2022]
  • 6 spôsobov, ako vyriešiť Wordle (+2, ktoré nefungujú)

Ide o bežnú metódu, pomocou ktorej môžu kľúčové frázy vyniknúť v neprehľadnom mori výsledkov vyhľadávania. Jednoduché aj hranaté zátvorky sa môžu zdať vzájomne zameniteľné, ale analýza Zyppy ukazuje, že spoločnosť Google pravdepodobne jednotlivé druhy zátvoriek rozlišuje.

Pre stránky, ktoré obsahovali hranaté zátvorky [], Google prepísal 77,6 % názvov. A nielen to, Google úplne odstránil časť textu v zátvorkách v 32,9 % prípadov. Takže meta title tag, ktorý vyzeral takto:

Ako opraviť rozbitú obrazovku iPhone [Testované odborníkmi] – Opravovač telefónu

Vo vyhľadávaní Google by to teraz mohol až v 32,9 % prípadov vyzerať takto:

Ako opraviť rozbitú obrazovku iPhone – Oprava telefónu

Na druhej strane, text v jednoduchých zátvorkách dopadol oveľa lepšie. Google tieto meta title tagy prepisoval iba v 61,9 % prípadoch – takmer rovnako ako všetky ostatné meta title tagy. Zároveň, Google úplne odstránil zátvorkovú časť textu iba v 19,7 % prípadov, oveľa menej často ako v prípade hranatých zátvoriek.

meta title tag

Inými slovami, ak chcete zdôrazniť text v meta title tagu, je oveľa lepšie použiť jednoduché zátvorky, pretože sa zdá, že je menej pravdepodobné, že Google odstráni tieto časti textu.

Ktorý oddeľovač v meta title tagu Google uprednostňuje?

Oddeľovače meta title tagov sú znaky bežnej interpunkcie, používané na rozdelenie textu v meta title tagu na časti. Sú to napríklad šípky „>“ alebo dvojbodky „:“.

Po celé roky bol oddeľovač meta title tagu, ktorý ste používali, do značnej miery záležitosťou osobných preferencií. Dnes sú dva najbežnejšie používané oddeľovače pomlčka a jej mnohé variácie „- – —“ a rúrka „|“.

Zaujíma Google, aký oddeľovač používate? Podľa analýzy Zyppy je odpoveď takmer určite áno.

Pre meta title tagy, ktoré používajú pomlčky ako oddeľovače, Google prepísal a úplne odstránil pomlčky v 19,7 % prípadov – a pravdepodobne aj obsah medzi nimi.

Pre porovnanie, pri meta title tagoch, ktoré používali rúrky, spoločnosť Google odstránila a/alebo nahradila rúrky v 41,0 % prípadov, čo je viac ako dvojnásobok.

Google často jednoducho nahradil čiary iným oddeľovačom, zvyčajne pomlčkou. Nezdá sa, že by vám používanie rúrky nejako ublížilo, ale pomlčky sú rozhodne menej náchylné na prepisovanie.

Boj proti prepisovaniu meta title tagov Google pomocou značiek H1

Ako už bolo spomenuté, Google teraz pri vytváraní dlaždíc stránky berie do úvahy aj iné prvky HTML okrem meta title tagu. Hlavnými z nich sú značky, teda nadpisy H1.

V Zyppy zistili, že strategické používanie značiek H1 môže obmedziť množstvo prepisovania meta title tagov, ktoré môže Google vykonať na vašej stránke.

V skutočnosti bolo zistené, že zhoda vášho názvu článku, teda nadpisu H1 s vaším meta title tagom zvyčajne znížila stupeň prepisovania vo všeobecnosti, často dramaticky.

Napríklad stránky, ktoré obsahovali aspoň jedno číslo (1-9, 2022, 7a atď.) v meta title tagu, ale žiadne čísla v názve článku H1, boli v 25,8 % prípadov prepísané tak, aby neobsahovali žiadne čísla.

Naproti tomu na stránkach, kde meta title tag aj H1 obsahovali číslo, Google zahrnul do názvu číslo v šokujúcich 97,3 % prípadov. Inými slovami, keď boli čísla zahrnuté aj v H1, Google iba prepísal názvy tak, aby nezahŕňali číslo len 2,3% času.

Rada: Ak chcete výrazne znížiť šancu, že Google prepíše váš meta title tag, zhoda H1 so značkou názvu sa zdá byť efektívnou stratégiou.

Ah hľadáte odborníkov na online marketing, neváhajte a kontaktujte nás. Ponúkam vám služby SEO, ako aj efektívne PPC kampane.

Mohlo by vás zaujímať