Mediatel - firemný online marketing

Čo všetko zahŕňa rebranding?

- 22. novembra 2023
ilustrácia - web

Dnes si povieme o pojme rebranding. Vo svete, kde jedinou konštantou sú zmeny, musia byť spoločnosti pripravené prispôsobiť sa rôznym podmienkam a rozvíjať svoje aktivity offline aj online. V tejto súvislosti sa efektívny a dobre naplánovaný a zrealizovaný proces rebrandingu stal výborným marketingovým nástrojom na osvieženie imidžu spoločnosti, prispôsobenie sa novým trendom a zvýšenie konkurencieschopnosti. Rebranding je však oveľa viac ako len nové logo. Poďme sa pozrieť na to, čo všetko rebranding zahŕňa a čo sa o ňom oplatí vedieť.

rebranding

Nielen zmena loga – čo je rebranding?

Neustále prispôsobovanie sa meniacim sa trendom a očakávaniam publika je osvedčenou marketingovou stratégiou, ktorá vám umožňuje prilákať nových zákazníkov a udržať konkurencieschopnosť v podnikaní. Jedným z nástrojov, ktorý vám umožní prispôsobiť sa novým výzvam a osviežiť vašu značku, je proces zmeny imidžu, teda komplexný rebranding. Ide o strategický proces, ktorý dokáže transformovať firmu od základov, pričom sa zmení nielen jej logo, slogan či webdizajn, ale aj celková komunikácia, kultúra a ciele.

Uvažujete o rebrandingu? Potom musíte vedieť, že tento typ jasnej zmeny imidžu spoločnosti má za cieľ zvýšiť jej atraktivitu a zmeniť spôsob, akým značku vnímajú jej zákazníci, obchodní partneri a celý trh. Proces meniacej sa identifikácie môže byť rôznorodý a môže zahŕňať menšie úpravy aj komplexné transformácie.

Komplexný rebranding značky – čo to je a aké prvky obsahuje?

Na čo si dať pozor pri rebrandingu? Odpovede na túto otázku hľadajú podnikatelia, ktorí nevedia, aké prvky by sa mali brať do úvahy pri realizácii takéhoto procesu vo svojom podnikaní. Tu sú niektoré z najdôležitejších:

Nový dizajn

Zmena dizajnu je jednou z najzásadnejších častí rebrandingu. Zvyčajne zahŕňa zmenu firemného loga, farieb, fontov a iných grafických prvkov na tlačených materiáloch, newsletteroch, infografikách či vo webdizajne firmy, ktorých cieľom vytvoriť jednotný vzhľad a prezentáciu v offline aj online svete.

Rebranding je aj zmena komunikačnej stratégie

Mnohé firmy sa v rámci rebrandingu rozhodnú použiť formálnejší, či naopak priateľskejší alebo iný typ marketingu, ktorý lepšie vyhovuje stanoveným cieľom. Po istom čase pôsobenia na trhu sa profiluje samotná spoločnosť, jej sortiment služieb alebo produktov a s tým úzko súvisí aj profilovanie cieľovej skupiny.  Práve s cieľovou skupinou priamo súvisí aj zvolená komunikačná stratégia.

Zmena názvu značky ako súčasť rebrandingu

Rebranding často zahŕňa aj zmenu názvu spoločnosti či značky. Dnes nie je nezvyčajné stretnúť sa so situáciou, kedy sa upraví aj názov spoločnosti a jej hlavný slogan, teda imidžové prvky, ktoré často najlepšie vystihujú hodnoty a poslanie;

Úprava alebo aktualizácia ponuky

Rebranding spoločnosti môže zahŕňať rozšírenie sortimentu o nové produkty alebo služby, čím sa prejavuje otvorenosť novým výzvam a vývoju.

čo je rebranding

Aké fázy by mal mať rebranding?

Niet pochýb o tom, že rebranding je zmena, ktorá môže firme pomôcť dosiahnuť úspech na trhu. Aby bol tento proces efektívny, vyžaduje si starostlivé plánovanie a sériu akcií. Postup zahŕňa niekoľko fáz, ktoré si predstavíme nižšie.

Rebranding začína analýzou

Ak chcete, aby rebranding vašej značky prebehol úspešne, musíte začať s analýzou. Spoločnosť by mala starostlivo preskúmať svoje súčasné postavenie na trhu, konkurenciu, ciele a hodnoty. To vám umožní lepšie pochopiť, na čo sa zamerať pri rebrandingu a zmene marketingovej stratégie a aké prvky je potrebné zlepšiť.

Stanovte si ciele, ktoré môžete dosiahnuť rebrandingom

Druhým krokom rebrandingu je definovanie cieľov. Je dôležité pochopiť, prečo podnikatelia potrebujú zmeniť značku svojej spoločnosti a čo tým chcú dosiahnuť. Tieto ciele by mali byť jasne formulované a mali by súvisieť s dlhodobou stratégiou.

Využite túto dobrú chvíľu na prieskum trhu

Ďalšou fázou rebrandingu je prieskum trhu. Musíte pochopiť, aké zmeny v odvetví môžu ovplyvniť vašu stratégiu a poznať všetky aktuálne trendy. Umožní vám to lepšie pochopiť očakávania zákazníkov, ktorým musíte prispôsobiť svoj nový imidž značky.

Naplánujte si celý strategický proces

Základom pre následné aktivity sú správne pripravené stratégie rebrandingu. Na základe analýzy, konkrétnych cieľov a prieskumu trhu by mala spoločnosť vypracovať komplexnú stratégiu značky. To by malo zahŕňať prvky, ako sú vizuálne úpravy, čiže napríklad nové logo, pokyny na identifikáciu a komunikáciu značky po rebrandingu.

Realizácia zmeny imidžu spoločnosti

Po schválení reklamnej stratégie sa implementujú úpravy. V závislosti od cieľov procesu rebrandingu môže ísť o grafické, komunikačné, produktové alebo iné zmeny. Je dôležité robiť zmeny postupne a oznamovať zákazníkom a obchodným partnerom novú imidžovú komunikáciu značky.

Monitorujte premiestnenie značky

Aké sú ďalšie fázy rebrandingu? Posledným krokom sa ukazuje byť monitorovanie. Tieto typy zmien predstavujú nepretržitý proces, preto musí spoločnosť neustále analyzovať účinky svojich činností a reagovať na možné problémy. Sledovanie vám tiež umožní v prípade potreby vykonať ďalšie zmeny v rámci rebrandingu a zachovať konzistenciu jednotlivých prvkov imidžu vašej značky.

Kedy sa oplatí rebranding vašej spoločnosti?

Ako už asi viete, jedným z kľúčových aspektov, ktoré môžu ovplyvniť úspech firmy, je jej imidž. Neviete, aké kroky môžete podniknúť, aby ste to dosiahli? Niekedy by ste mali zvážiť, či sa vám neoplatí rebranding, aby lepšie reagoval na potreby trhu a zákazníkov. Musíte si však uvedomiť, že toto nie je proces, ktorý by sa mal vykonávať bez rozmýšľania. Existuje niekoľko signálov, ktoré môžu naznačovať, že je čas na zmenu.

Zastaraný imidž vašej firmy

Kedy by sme podstúpiť rebranding a zmeniť značku? Určite v prípade, keď imidž firmy v povedomí zákazníkov pôsobí zastaralo a nevzbudzuje už záujem. Lifting a redizajn môžu upútať pozornosť kľúčových adresátov a zvýšiť obľúbenosť vašej ponuky.

Úprava reklamnej stratégie

Keď spoločnosť zmení svoju stratégiu, zacieli na nový trh alebo novú cieľovú skupinu, môže byť potrebná zmena značky a rebranding. Prispôsobenie imidžu novým cieľom umožní spoločnosti lepšie pochopiť očakávania zákazníkov a efektívnejšie pôsobiť na trhu.

Objavte tiež najnovšie trendy pre podnikové SEO.

Kríza imidžu a zlé meno

Kríza imidžu môže postihnúť každú spoločnosť bez ohľadu na jej veľkosť alebo odvetvie. Aké výhody možno v tejto situácii získať rebrandingom? Zmena vizuálnej identifikácie a komunikácie môže byť jedným z nástrojov, ktoré pomôžu obnoviť dôveru zákazníkov a zlepšiť reputáciu spoločnosti.

rebranding značky

Zmena ponuky spoločnosti

Máte e-shop? Alebo možno chcete vybudovať silnejší vzťah so svojimi zákazníkmi? Predstavenie nových produktov alebo služieb môže byť ideálny čas na uskutočnenie procesu rebrandingu značky. Rebranding pomôže vytvoriť konzistentné posolstvo a zákazníkom uľahčí pochopenie toho, ako nové produkty zapadajú do ponuky spoločnosti.

Fúzie a akvizície

Je vhodný čas na rebranding? Samozrejme. Jedným z nich je, keď sa zlúčia dve spoločnosti alebo jedna prevezme druhú. V takýchto prípadoch je často nevyhnutná transformácia značky a rebranding. Zmena imidžu môže pomôcť integrovať organizačné kultúry a štandardizovať posolstvo pre zákazníkov.

Ako vidíte, komplexný rebranding značky je proces, ktorý môže priniesť mnohé výhody, ak sa uskutoční v správnom čase a zohľadní potreby trhu a zákazníkov. Je potrebné pripomenúť, že rozhodnutie uskutočniť transformáciu značky by malo byť dobre premyslené a založené na skutočných signáloch naznačujúcich potrebu rebrandingu.

Mohlo by vás zaujímať