Mediatel - firemný online marketing

Ako vytvoriť kvalitný a silný základ pre SEO?

- 1. novembra 2023
ilustrácia - web

Umiestňovanie webových stránok je proces, ktorý sa mnohým podnikateľom zdá záhadný a komplikovaný. Jedným z prvkov SEO (t.j. positioningu) je budovanie backendu, teda vytváranie stránok a hodnotných odkazov vedúcich na web. Dnes si ukážeme, ako si vybudovať solídny SEO základ, ktorý zvýši pozíciu vašej webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

kvalitný základ pre SEO

Niečo o backend SEO

Pojem backend SEO znamená súbor webových stránok, ktoré sú navrhnuté tak, aby podporovali SEO vašej hlavnej webovej stránky. Vytvorenie takejto základne zahŕňa umiestnenie hodnotného obsahu a odkazov vedúcich na cieľovú webovú stránku. Vďaka tomu si domovská stránka získava na popularite a autorite v očiach vyhľadávačov, čo sa premieta do vyššej pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Vytvorenie SEO základne však nie je len o umiestňovaní odkazov. Dôležité je tiež starať sa o kvalitu týchto stránok a optimalizovať ich pre SEO. Tiež stojí za to pamätať na rôznorodosť používaných domén a serverov, pretože vyhľadávače môžu znížiť hodnotenie cieľovej stránky, ak si všimnú, že všetky odkazy pochádzajú z jedného zdroja.

SEO zdroje v minulosti a dnes

V minulosti budovanie backend SEO zahŕňalo najmä budovanie veľkého množstva odkazov na vstupnú stránku, často s použitím nekvalitného obsahu. Budovanie SEO základne sa dnes stalo zložitejším procesom, ktorý si vyžaduje premyslenú stratégiu a kladenie dôrazu najmä na kvalitu publikovaného obsahu.

V dnešnej dobe je kľúčové vytvárať hodnotné články, ktoré budú pre používateľov užitočné a budú obsahovať prirodzene sa vyskytujúce kľúčové slová. Okrem toho by ste mali venovať pozornosť rôznorodosti prichádzajúcich odkazov – oplatí sa ich získavať z rôznych zdrojov, ako sú internetové fóra, katalógové portály alebo sociálne siete.

Panda, Penguin a SEO backend

Google Panda je algoritmus predstavený v roku 2012, ktorého cieľom je posúdiť kvalitu obsahu na webových stránkach. Táto zmena ovplyvnila spôsob tvorby SEO zdrojov, keďže väčšia pozornosť bola venovaná vecnej hodnote publikovaných textov. V dôsledku toho boli stránky s nekvalitným obsahom vo výsledkoch Google preradené nižšie.

Na druhej strane Penguin je algoritmus predstavený v roku 2013, ktorého účelom bolo bojovať proti nadmernej optimalizácii webu pre prichádzajúce odkazy. Zavedenie tohto algoritmu znamenalo, že mnohé webové stránky, ktoré predtým používali black-hat SEO techniky, ako napríklad nakupovanie odkazov alebo vytváranie bezcenného obsahu s preťažením kľúčových slov, boli potrestané nižšou pozíciou vo výsledkoch vyhľadávania.

doména pre SEO

Doména pre SEO backend

Výber správnej domény pre váš backend je ďalším dôležitým prvkom procesu. Doména by mala byť ľahko zapamätateľná a mala by byť dobre spojená s témou webu. Za zamyslenie stojí aj použitie tzv. Domény EMD (Exact Match Domain), teda domény, ktoré vo svojom názve obsahujú kľúčové slovo súvisiace s témou webu. V praxi to môže prispieť k zlepšeniu SEO aj pozícií.

Hosting pre zdroje SEO

Výber správneho hostingu je rozhodujúci pre efektívne budovanie zdrojov SEO. Hosting je služba, ktorá poskytuje priestor na serveri, kde sú umiestnené webové stránky. Pri SEO sa oplatí venovať pozornosť niekoľkým dôležitým otázkam.

Po prvé, hosting by mal ponúkať možnosť používania rôznych IP adries. Vďaka tomu budú backend stránky vyzerať nezávislejšie od seba, čo zvýši ich dôveryhodnosť v očiach vyhľadávačov.

Po druhé, oplatí sa zvoliť hosting, ktorý zaručí rýchlosť prevádzky webu a stabilitu servera. Vysoká dostupnosť webu a krátke časy načítania budú mať pozitívny vplyv na hodnotenie webu vyhľadávacími robotmi. Objavte viac v článku o Core Web Vitals.

Mobilná verzia SEO backendu

Nie je žiadnym tajomstvom, že čoraz viac ľudí používa internet pomocou smartfónov a tabletov. Pri budovaní SEO infraštruktúry a základu sa preto oplatí dbať na to, aby boli webové stránky responzívne, teda prispôsobené na zobrazenie na rôznych zariadeniach . Mobilná verzia webu by mala byť ľahko ovládateľná, rýchlo sa načítavať a obsahovať všetky najdôležitejšie prvky úvodnej stránky.

Okrem toho stojí za to pamätať na optimalizáciu obsahu pre mobilné vyhľadávače. V praxi to okrem iného znamená používanie kratších nadpisov H1 a krátkych popisov, ktoré sa budú lepšie zobrazovať na menších obrazovkách.

Viactémové a špecializované zdroje

Pri budovaní základne SEO môžete použiť dve rôzne stratégie – vytvorte základňu s viacerými témami, ktorá pokrýva rôzny obsah súvisiaci s rôznymi oblasťami, alebo sa zamerajte na jednu konkrétnu tému a vytvorte špecializovanú SEO základňu. Každé z týchto riešení má svoje výhody a nevýhody.

Viactémové pozadie vám umožňuje osloviť širšie publikum, čo sa môže premietnuť do väčšieho počtu návštev na domovskej stránke. Implementácia tejto stratégie však môže byť náročnejšia, pretože si vyžaduje vývoj veľkého množstva kvalitného obsahu súvisiaceho s rôznymi témami. Navyše, kvôli rôznorodosti obsahu môže byť ťažšie udržať konzistentnosť a vysokú kvalitu v rámci SEO backendu.

Vyhradené zariadenia vám zase umožňujú zamerať sa na jednu tému a vytvárať hodnotný obsah úzko súvisiaci s obchodným profilom vašej spoločnosti. Môžete si tak ľahšie vybudovať silnú pozíciu v danej medzere na trhu a upútať pozornosť potenciálnych zákazníkov. Nevýhodou tohto riešenia je však menší počet používateľov, ktorí môžu mať o takýto špecializovaný obsah záujem.

hosting pre zdroje SEO

Optimalizácia obsahu v SEO

Posledným, no rovnako dôležitým prvkom budovania efektívnej SEO základne je optimalizácia obsahu zverejneného na backend stránkach. Ako sme už spomínali, vyhľadávače čoraz viac dbajú na kvalitu publikovaných materiálov. Preto stojí za to zabezpečiť, aby bol obsah jedinečný, hodnotný a pútavý pre používateľov.

Pri vytváraní SEO obsahu je potrebné pamätať na niekoľko kľúčových pravidiel. V prvom rade sa oplatí použiť kľúčové slová súvisiace s témou vstupnej stránky. Oplatí sa to však robiť s mierou, aby ste sa vyhli tzv. nadmernej optimalizácií.

Po druhé, stojí za to postarať sa o štruktúru textov pomocou vhodných nadpisov a zvýraznení. Pre používateľov tak bude obsah ľahšie zrozumiteľný, čo bude mať pozitívny vplyv na hodnotenie webu vyhľadávačmi.

Mohlo by vás zaujímať