Mediatel - firemný online marketing

Ako prispôsobiť digitálny marketing vašej spoločnosti? #2

- 24. augusta 2023
ilustrácia - web

V predchádzajúcej časti sme si definovali digitálny marketing a jednotlivé množiny, ktoré zahŕňa. Medzi súčasti  digitálneho marketingu patrí napríklad i SEO, Google Ads kampane, sociálne siete či  email marketing. Všetky uvedené súčasti majú svoje plusy i mínusy a je potrebné si vybrať tie, ktoré sa hodia práve k vášmu odvetviu. Poďme sa pozrieť na to, aké sú výhody či nevýhody jednotlivých súčastí digitálneho marketingu a ako ich využiť v prospech vášho podnikania.

digitálny marketing

Obsahový marketing

Čo je obsahový marketing?

Content marketing alebo po slovensky obsahový marketing je marketingová stratégia, ktorej cieľom je vytvoriť a rozvíjať stálu skupinu príjemcov. Spočíva vo zverejňovaní a propagácii hodnotného obsahu súvisiaceho s vaším odvetvím. Môžu to byť napríklad: články s návodmi, podcasty, inštruktážne videá alebo webináre, ktoré odpovedajú na najčastejšie otázky používateľov.

Aké sú výhody obsahového marketingu?

V posledných rokoch bol hodnotný obsah vysoko hodnotený algoritmami Google, ako aj samotnými používateľmi. Medzi najčastejšie výhody tejto stratégie patria:

 • vyššia návštevnosť webu,
 • lepšia viditeľnosť vo vyhľadávačoch,
 • vytvorenie komunity okolo značky,
 • budovanie imidžu odborníka,
 • zvýšená dôvera medzi zákazníkmi.

Koľko stojí obsahový marketing?

Cena tvorby obsahu závisí od toho, či si ho plánujete pripraviť sami alebo využijete podporu copywriterov. Vytváranie vlastných materiálov zaberie veľa času, a preto sa mnohí podnikatelia obracajú na špecialistov, ktorí sa tomu venujú profesionálne. Trhové sadzby sa veľmi líšia. Najčastejšie závisia od pokročilosti textu a počtu znakov.

digitálny marketing

Ako dlho trvá, kým uvidíte účinky obsahového marketingu?

Na budovanie uznania a dôvery je potrebná pravidelnosť a trpezlivosť. Jeden článok, blogový príspevok alebo epizóda podcastu neurobí vašu spoločnosť zrazu populárnou. Z dlhodobého hľadiska však môže dôsledný rozvoj content marketingu prinášať pozitívne výsledky aj roky.

Pre koho je obsahový marketing určený?

Vytváranie hodnotného obsahu je stratégiou pre všetky spoločnosti, ktoré si chcú vybudovať reputáciu odborníka vo svojom odvetví a udržať si zákazníkov dlhšie.

Sociálne médiá sú neodmysliteľná súčasť digitálneho marketingu

Čo sú sociálne médiá?

Sociálne médiá sú portály dostupné na webe, ktoré umožňujú výmenu informácií medzi používateľmi. Medzi najobľúbenejšie patrí Facebook, Instagram, Twitter, TikTokLinkedIn. Každý z nich má milióny používateľov po celom svete.

Aké sú výhody sociálnych médií?

V kontexte podnikania sa sociálne médiá využívajú predovšetkým na komunikáciu so zákazníkmi. Ich hlavnou výhodou je:

 • schopnosť osloviť veľké množstvo príjemcov,
 • príležitosť lepšie pochopiť potreby zákazníkov,
 • možnosť bezplatne publikovať obsah,
 • budovanie uznania spoločnosti na webe.

Koľko stoja sociálne siete?

Zriadenie a vedenie účtu na najobľúbenejších webových stránkach je bezplatné. Keď publikujete sponzorované príspevky, musíte si skontrolovať peňaženku. Profil je tiež možné zadať externej firme, ideálne odborníkom na sociálne siete.  

Ako dlho trvá, kým sa prejavia účinky na sociálnych sieťach?

Rovnako, ako v prípade obsahového marketingu, je presviedčanie používateľov určitý proces. Ak je váš obsah zaujímavý a chytí sa, rýchlo si vytvoríte komunitu okolo vašej spoločnosti. Hovoríme tu však skôr o týždňoch a mesiacoch ako o hodinách a dňoch.

digitálny marketing

Pre koho sú sociálne siete určené?

Sociálne siete je potrebné považovať za základný nástroj digitálneho marketingu pre malé, stredné aj veľké spoločnosti. Na začiatok sa oplatí začať s najpopulárnejšími sieťami ako Facebook či Instagram. Vďaka sociálnym sieťam má každá spoločnosť šancu lepšie spoznať preferencie svojich príjemcov – prostredníctvom interakcií alebo vytvárania prieskumov.

Prečítajte si tiež všetko o Core Web Vitals.

Email Marketing

Čo je email marketing?

Ide o formu priameho digitálneho marketingu, ktorá využíva elektronické schránky. Jeho účelom je vytvárať a udržiavať vzťahy s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o vašu ponuku.

Aké sú výhody e-mailového marketingu?

Za zmienku stojí, že e-mailový marketing je jednou z najpopulárnejších foriem digitálneho marketingu. Keď už hovoríme o jeho výhodách, uvádzame nasledujúce:

 • schopnosť personalizovať správu,
 • možnosť osloviť veľkú skupinu príjemcov,
 • budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi,
 • možnosť využitia automatizácie,
 • pripomenutie opustených košíkov (v prípade elektronického obchodu ).

Koľko stojí e-mail marketing?

Cena kampane závisí od viacerých faktorov: účel a rozsah, veľkosť adresného základu a kvalita textov a grafických prvkov. Ak vytvárate e-maily sami, musíte pripočítať aj náklady na nákup platformy, ktorá sa používa na odosielanie.

Pre koho je email marketing určený?

Túto stratégiu digitálneho marketingu najčastejšie využívajú firmy, ktoré chcú informovať o detailoch svojej ponuky a prípadných akciách. E-mailový digitálny marketing sa niekedy používa aj na distribúciu obsahu. Čoraz častejšie sa e-mail používa na vykonávanie prieskumu, napríklad tak, že sa od príjemcov žiada, aby vyplnili prieskum.

Mohlo by vás zaujímať