Mediatel - firemný online marketing

SYKOROVA & PARTNERI – účtovníctvo a dane

- 24. júla 2020
ilustrácia - web

Ponúkame komplexné ekonomické poradenstvo pre fyzické osoby, živnostníkov, ale aj právnické osoby. Vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva, poradenstvo v oblasti daní, či mzdovej a personálnej agendy. Od malých podnikateľov až po veľké spoločnosti.

Daňové poradenstvo

Daniam sa nevyhne nikto z nás. Na Slovensku ich máme hneď niekoľko. Spotrebné dane, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň zo závislej činnosti, či daň zo závislej činnosti. Každá daň si vyžaduje rôzne percento zaťaženia. Vyznať sa v množstve daní a účtovných pravidiel je pre bežných ľudí niekedy náročné. Spracovaním daňových priznaní a účtovníctva máme dlhoročné skúsenosti. Účtovníctvom žijeme denno-denne a tak dokážeme pružne reagovať na legislatívne zmeny v oblasti personalistiky, daní a účtovníctva tak, aby bola zabezpečená maximálna kvalita poskytovaných služieb. Zverte nám vaše dane a my vám urobíme optimalizáciu podľa zákonom stanovenej legislatívy.

Personálna a mzdová agenda

Žiadna práca sa nezaobíde bez ľudského potenciálu. Zamestnanci sú z pohľadu účtovníctva najväčším finančným nákladom každej jednej spoločnosti. Ich správna evidencia si vyžaduje nielen personálnu, ale aj mzdovú evidenciu. Sú to pravidelné činnosti vykonávané na mesačnej báze. Evidencia dochádzky, mzdová agenda, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a množstvo ďalších účtovných operácií. Tieto činnosti si vyžadujú nielen pravidelné sledovanie legislatívnych zmien, ale aj osobu s potrebným účtovným vzdelaním. Naši zákazníci sa na nás často obracajú aj v súvislosti so začatím podnikania, zakladaním s.r.o., prípadne s ukončením živnosti.

Mohlo by vás zaujímať