Mediatel - firemný online marketing

KEO s.r.o. – Účtovníctvo pre obce a školy

- 30. júla 2020
ilustrácia - web

Naša spoločnosť sa zaoberá službami v oblasti evidencii hrobov, registru pozemkov a hrobov, skladu materiálu, miestnymi daňami, poplatkami no najmä účtovníctvom, mzdami a majetkom pre obce a školy.

Hľadáte spoločnosť, ktorá sa postará o Vaše účtovníctvo?

Cieľom našich služieb v tejto oblasti je dosiahnuť spokojnosť klienta zabezpečením komplexných ekonomických balíkov pre danú školu alebo obec. Tieto balíky zjednodušujú a sprehľadňujú všetky ekonomické úkony v organizácií. Môžete sa nás spoľahnúť, kladieme dôraz na všetky zákonné povinnosti čo znamená, že Vám žiadna povinná položka chýbať nebude. Tak ako naša moderná doba aj sa stále vyvíjame a zlepšujeme. V poslednej dobe sme do účtovníctva pre školy a obce zaradili množstvo vylepšení , s ktorými je účtovníctvo rýchlejšie a jednoduchšie. Predmetom povojnového účtovníctva pre obce a školy sú: stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch, výsledku hospodárenia. Riadime sa najvyššími opatreniami od Ministerstva financií Slovenskej republiky. Využite naše služby a ušetrite čas aj peniaze.

https://keo.sk/wp-content/uploads/2019/03/LOGO_footer.png
účtovníctvo pre obce a školy

Mzdy pre obce a školy

K povojnovému účtovníctvu samozrejme patria aj služby v tejto oblasti. Uľahčite si svoju prácu účtovaním miezd našou spoločnosťou. V rozpočtovej organizácií majú tieto služby svoje špecifikácie a znalosti. Riadime sa podľa zákona vo všetkých nami poskytovaných službách, ktoré sú odborné a kvalitné. Neváhajte nás kontaktovať s akýmikoľvek otázkami na naše služby. Kladieme dôraz na komunikáciu, aby sme dokázali splniť všetky Vaše požiadavky.  Na našej webovej stránke nájdete všetky potrebné základné  informácie o účtovaní v kocke. Náš program Vám uľahčí a sprehľadní  mzdy.

Mohlo by vás zaujímať