Mediatel - firemný online marketing

Najnovšia aktualizácia od Google – skratka E-A-T získava nové E!

- 27. januára 2023
ilustrácia - web

Ak sa pohybujete vo svete SEO a online marketingu, skratka E-A-T vám určite nie je cudzia. Jedná sa o súbor zásad, ktoré by mala dodržať každá webová stránka, ak chce byť robotmi Google posudzovaná ako prínosná a relevantná. Najnovšia aktualizácia Google upravuje skratku E-A-T o ďalšie E, ktoré označuje anglický výraz experience, teda zážitok. Zistite viac o skratke E-A-T, o „novom E“ a tiež o tom, aký význam bude mať táto aktualizácia.

Google

Skratka E-A-T v skratke

Skratkou E-A-T označujeme anglické pojmy Expertise (odbornosť), Authority (autorita) a Trustworthiness (dôveryhodnosť), ktoré sú zároveň hlavné atribúty robotov Google pri hodnotení kvality a relevantnosti webových stránok. Tento pojem sa stal známym v auguste 2018 a ku koncu roka 2022 prichádza Google s jej aktualizáciou.

Skratka E-A-T je teda súhrn akýchsi zásad, podľa ktorých hodnotitelia kvality hodnotia prínos webových stránok. Základom skratky E-A-T je:

  • prinášanie informácií, ktoré sú podporené overenými zdrojmi a odbornými znalosťami
  • vytváranie jedinečného a hodnotného obsahu overenými odborníkmi
  • vzbudzovanie dôvery a relevancie aj u používateľov aj u vyhľadávačov

Objavte 8 prvkov E-A-T, ktoré by ste mali pridať na váš web.

Google

Skratka E-A-T získava ďalšie E za zážitok

Mnohí tvorcovia poznajú koncept skratky E-A-T, ktorý sa používa pri hodnotení toho, či Google systémy hodnotenia vyhľadávania poskytujú užitočné a relevantné informácie. Cítili by bežní ľudia, že dosiahnuté výsledky preukazujú E-A-T, teda odbornosť, autoritatívnosť a dôveryhodnosť?

Aby sme mohli lepšie posúdiť naše výsledky ešte lepšie, skratka E-A-T získava ďalšie E, teda experience (skúsenosť). Na začiatku si v Google položili otázku: Je obsah, ktorý bol vytvorený na základe osobnej skúsenosti (použitím produktu/návštevou prevádzky/komunikáciou) hodnotnejší a relevantnejší?

Záverom bolo, že v niektorých situáciách si používatelia skutočne najviac cenia obsah vytvorený niekým, kto má s danou témou životné skúsenosti z prvej ruky. Ak napríklad hľadáte informácie o tom, ako správne vyplniť daňové priznanie, je to pravdepodobne situácia, keď chcete vidieť obsah vytvorený odborníkom v oblasti účtovníctva. Ak však hľadáte recenzie na softvér na prípravu daní, možno hľadáte iný druh informácií – možno je to diskusia na fóre od ľudí, ktorí majú skúsenosti s rôznymi službami.

Skratka E-E-A-T — alebo „Double-E-A-T“, ak chcete, je teraz súčasťou aktualizovaných pokynov pre hodnotiteľov vyhľadávania, ktoré Google vydal ku koncu roka 2022. V pokynoch tiež uvidíte jasnejšie pravidlá,  ktoré zdôrazňujú dôležitosť obsahu vytvoreného tak, aby bol originálny a užitočný pre ľudí. Pokyny novej skratky E-E-A-T tiež vysvetľujú, že užitočné informácie môžu prichádzať v rôznych formátoch a z rôznych zdrojov.

Google

Touto aktualizáciou však Google v žiadnom prípade neopúšťa základné princípy, že vyhľadávanie sa snaží zobraziť spoľahlivé a relevantné informácie, najmä o témach, kde je kvalita informácií kriticky dôležitá. Cieľom aktualizácie skratky E-A-T je, aby boli roboty Google schopné lepšie zachytiť a pochopiť nuansy toho, ako ľudia hľadajú informácie a rozmanitosť kvalitných informácií, ktoré vo svete existujú.

Skratku E-A-T používajú naši hodnotitelia vyhľadávania ako pomoc pri hodnotení výkonnosti našich rôznych systémov hodnotenia vyhľadávania a nemajú priamy vplyv na hodnotenie. Môžu byť tiež užitočné pre autorov, ktorí chcú pochopiť, ako sami hodnotiť svoj vlastný obsah, aby boli úspešní vo vyhľadávaní Google. Zistite viac o skratke E-A-T tu.

Mohlo by vás zaujímať