Mediatel - firemný online marketing

5 najnovších trendov pre podnikové SEO v roku 2023 – 2.časť

- 17. júla 2023
ilustrácia - web

V minulom článku sme si povedali o tom, čo to vlastne je podnikové SEO a akú úlohu zohráva v marketingovej, ale aj obchodnej stratégií firiem. Okrem vytvorenia potrebnej autority je dôležitý aj samotný obsah a jeho aktualizácia. V nasledujúcich riadkoch si povieme o ďalších trendoch, ktoré v roku 2023 zohrávajú dôležitú úlohu pre podnikové SEO.

podnikové SEO

3. Podnikové SEO: AI sa stala hlavným prúdom s konverzačnou AI a ChatGPT

Umelá inteligencia už nejaký čas spôsobuje revolúciu vo svete marketingu a uvádza nás do novej éry inovácií. Priekopníci ako Watson od IBM a RankBrain od Googlu zmenili fungovanie vyhľadávacích nástrojov, zatiaľ čo ChatGPT posúva hranice tým, že prináša konverzačné funkcie AI priamo spotrebiteľom.

Zavedenie ChatGPT urýchlilo inováciu a konkurencieschopnosť vyhľadávacích nástrojov. Okrem toho konverzačné aplikácie AI, ako sú Google Bard a Microsoft Bing Chabot, umožňujú ľuďom priamo interagovať s AI.

ChatGPT má príležitosť poskytnúť obchodníkom s obsahom a SEO profesionálom bezprecedentné pohodlie. Na jeho používanie však musia dohliadať ľudia, aby sa dodržali pokyny spoločnosti Google.

Ako technológia napreduje, detekčné systémy budú sofistikovanejšie; dôsledné dodržiavanie noriem E-E-A-T a usmernenia pre užitočný obsah zostáva rozhodujúce. Je tiež dôležité si uvedomiť, že základné princípy SEO sa nezmenili. SEO zostáva základným kameňom prítomnosti na webe.

podnikové SEO a trendy 2023

Vytváranie užitočného obsahu, ktorý je možné nájsť pomocou nástrojov, no zároveň je pútavý pre ľudských čitateľov, sa riadi osvedčenými postupmi SEO. ChatGPT bude skvelý pre efektivitu a škálovateľnosť. Malé stránky budú ťažiť z rýchlejšieho vytvárania; väčšie môžu využiť výkonné algoritmy ChatGPT na kreatívnejšie úlohy vyžadujúce personalizovanú pozornosť. Pre podnikové SEO v roku 2023 bude nevyhnutné škálovať automatizáciu.

Okrem toho, že pomáha šetriť zdroje starostlivosťou o rutinnú a opakujúcu sa automatizáciu, tiež pomáha uvoľniť čas na sústredenie sa na kreativitu, stratégiu a digitálne zosúladenie – čo sú všetky dôležité súčasti podnikového SEO.

Netrávte však všetok čas naháňaním sa za algoritmom. Namiesto toho nechajte technológiu, aby vám pomohla zistiť, vopred určiť a opraviť, kedy a kde je to vhodné. Ľudia nedokážu spracovať všetky údaje, ktoré majú k dispozícii.

podnikové SEO potrebujeme užitočný obsah

4. Data Lakes a Business Intelligence sú pre podnikové SEO životne dôležité

Podľa Salesforce sa takmer štyria z piatich marketérov domnievajú, že kvalita údajov a inteligencia patria medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce výkonnosť marketingu.

Trendy v preferenciách a správaní spotrebiteľov sa odrážajú v spôsobe vyhľadávania. Rovnako aj digitálne inovácie a trendy tvorby obsahu sa odrážajú vo vyhľadávaní. V dôsledku toho zaznamenávame nárast využívania a významu vyhľadávacích údajov ako zdroja životne dôležitých obchodných informácií.

S rastúcim množstvom informácií dostupných online sa vyhľadávače stali sofistikovanejšími vo svojich algoritmoch a hodnotiacich faktoroch. Znamená to, že profesionáli v oblasti podnikového SEO potrebujú analyzovať viac údajov, aby pochopili, ako vyhľadávače indexujú a hodnotia.

Okrem toho musia obchodníci monitorovať návštevnosť webových stránok, sledovať výkonnosť kľúčových slov a analyzovať správanie používateľov, aby optimalizovali svoje webové stránky a zlepšili svoje pozície vo vyhľadávačoch.

Data Lakes sú veľké úložiská nespracovaných údajov, ktoré možno spracovať a analyzovať s cieľom získať cenné poznatky, čo zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu aj pre podnikové SEO. Poskytujú tiež centralizované miesto na ukladanie a správu obrovského množstva údajov, čo odborníkom v oblasti SEO umožňuje prístup a analýzu údajov z viacerých zdrojov na jednom mieste.

čo je dôležité pre podnikové SEO

Využitím Data Lakes môžu odborníci v oblasti SEO získať hlbší prehľad o správaní používateľov a hodnotení vo vyhľadávačoch, čo im umožňuje prijímať informovanejšie rozhodnutia o ich stratégiách v rámci podnikového SEO. Okrem toho dokážu identifikovať vzorce a trendy v správaní používateľov, čo im môže pomôcť optimalizovať webovú stránku a zlepšiť pozície vo vyhľadávačoch.

Search Business Intelligence zase môže pomôcť organizáciám presne určiť, čo je pre nich a ich odvetvie najdôležitejšie. Môže tiež pomôcť aj vášmu podnikovému SEO zobraziť trendy na rôznych úrovniach.

V roku 2023 musia odborníci na podnikové SEO zlepšiť v predvádzaní hodnoty z poznatkov business intelligence, aby dosiahli obchodné výhody v rámci svojich organizácií.

Napríklad:

Zlepšenie povedomia o značke.

Poskytovanie spätnej väzby na marketing produktov a prehľadov pre budúce uvedenie na trh.

Vytváranie prichádzajúcich a odchádzajúcich kampaní na generovanie potenciálnych zákazníkov.

Poskytovanie predajných tímov s trendmi na trhu.

Dopĺňanie obsahu a digitálnych tímov na základe zámeru a typu SERP/obsahu.

súčasti podnikového SEO

5. Podnikové SEO a poskytovanie celkových skúseností a služieb

Podnikové SEO presahuje len optimalizáciu. Rozvíja medzirezortné riadenie, využívanie obchodnej prezieravosti a riadenie výsledkov v rámci celého podniku.

Súčasťou podnikového SEO sú skúseností, ktoré môžu zahŕňať:

 • nábor a udržanie zamestnancov
 • riadenie pracovnej sily
 • prijatie a používanie technológie
 • odborné poradenské služby
 • správa interných a externých účtov
 • optimalizácia viacerých digitálnych zážitkov a aktív

V roku 2023 bude podnikové SEO zahŕňať hlbšie zameranie sa na:

 1. Školenie a certifikácia SEO, obsahu a digitálneho obsahu naprieč organizáciami.
 2. Generálny riaditeľ, CMO a SEO súlad s cieľmi a výsledkami.
 3. Školenie a riadenie technológií a platforiem.
 4. Evanjelizácia výsledkov – interne a externe.
 5. Väčšia spolupráca s IT a vyváženie AI a ľudského kapitálu.
 6. Mnohé organizácie to dokážu vybudovaním podnikového SEO centra excelentnosti.

Mohlo by vás zaujímať