Mediatel - firemný online marketing

Zážitkové vzdelávanie – vzdelávanie, ktoré si obľúbi každé dieťa

- 19. apríla 2022
ilustrácia - web

U nás v ENJOY school – súkromnej škole v Bratislave sa zameriavame predovšetkým na zážitkové vzdelávanie. Veríme, že deti dokážu prostredníctvom zážitkov formovať svoju osobnosť, nadobúdať nové skúsenosti a učiť sa. Zážitkové vzdelávanie preto kladie dôraz na rozvoj dieťaťa ako jedinečnej osobnosti.

zážitkové vzdelávanie

Prečo je práve zážitkové vzdelávanie mimoriadne vhodné pre deti?


Zážitkové vzdelávanie naberá svoje poznatky z humanistickej psychológie. Sústredí na rozvoj osobnosti dieťaťa, ako aj na jeho sebarealizáciou. Dieťa tak dokáže prostredníctvom zážitkov či skúseností lepšie chápať svet a učiť sa novým veciam. Navyše, takéto poznatky si oveľa lepšie zapamätá a rýchlejšie si ich osvojí.

Práve zážitkové vzdelávanie si zakladá na osobnej angažovanosti a vlastnej iniciatíve dieťaťa. Snaží sa o zachovanie jeho prirodzenej radosti pri vzdelávaní. Je dokázané, že najmä u detí je možné zážitky do istej miery formovať. Napríklad tak, že sú pre ne vytvorené vhodné podmienky. U nás v ENJOY school kladieme dôraz práve na takýto spôsob výučby. Sme školou, ktorá bude vaše dieťa baviť.

Aké vlastnosti možno pripísať zážitkovému vzdelávaniu?

Zážitkové vzdelávanie – to je radosť z učenia. Učiť sa novým veciam deti prirodzene baví. Potrebné je však vytvoriť im vhodné podmienky na to, aby ich potenciál mohol rásť už od detského veku. Zážitkové vzdelávane je preto možné vyjadriť aj základnou tézou srdce – ruka – rozum. Srdce je zážitkom, ruka aktivitou či činnosťou a rozum vyjadrením intelektu.

V našej súkromnej škole v Bratislave – Enjoy School veríme, že práve zážitkové vzdelávanie je zdrojom osobných skúseností, ktoré dokážu budovať duševné bohatstvo každého dieťaťa. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Kontaktujte nás aj ak hľadáte homeschooling na Slovensku, domáce vzdelávanie alebo ak by ste sa chceli dozvedieť viac o montessori pedagogike.

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať