Wesico – vývoj, výroba a predaj váhových systémov

Váhy

Našim cieľom je prinášať pre klientov vysoko kvalitné elektronické váhy a váhové systémy, ktoré budú spĺňať požiadavky najvyššej kvality. Sme registrovaný subjekt pre výrobu a opravy meradiel hmotnosti a členmi ÚNIE VÁHAROV SR. Váhove systémy prinášame pre rôzne oblasti využitia.

Cestné a plošinové váhy

Vývojom a výrobou elektronických váh a váhových systémov sa spoločnosť Wesico zaoberá už dlhé roky. Hlavnú oblasť výroby váhových systémov tvoria prevažne cestné váhy, plošinové, ale aj koľajové váhy. Pri plošinových váhach je možnosť variácie produktu vo forme zabudovania priamo do podlahy, s nastaviteľnými nožičkami, prípadne so zníženou vážiacou plochou alebo s ochranným rámom. Každý typ má svoje využitie aj na základe manipulačnej techniky, ktorá sa na danom pracovisku používa. Plošinové váhy majú široké využitie v skladoch, výrobných, ale aj technických prevádzkach, či kdekoľvek, kde je potreba presného váženia bremien na plošine. Tak isto je možné váhu vytvoriť aj pre výbušné prostredia.

Obchodné a počítacie váhy

Ďalšou podskupinou váhových systémov sú práve kompaktné váhy, ktoré sú určené pre všetky odvetvia priemyslu. Už so samotného názvu obchodné váhy vyplýva, že tieto váhy sa využívajú prevažne v obchodnom styku. Sú malé, ľahké a kompaktné s rôznymi technickými nastaveniami. Naopak počítacie váhy majú využitie prevažne v skladoch a vo výrobnom procese. Sú o niečo ťažšie majú však perfektne čitateľný displej rýchle ustálenie hodnoty na displeji. Spoločnosť Wesico disponuje vlastnými výrobnými, servisnými, skladovacími a montážnymi priestormi, takže výroba váhových systémov je založená na profesionálnom prístupe. Zastúpenie na Slovensku i v Českej republike aj s kompletným servisom a starostlivosťou o váhové systémy počas celej doby ich životnosti.

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://www.mediatel.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords