Mediatel - firemný online marketing

Wesico – vývoj, výroba a predaj váhových systémov

- 27. júla 2020
ilustrácia - web

Našim cieľom je prinášať pre klientov vysoko kvalitné elektronické váhy a váhové systémy, ktoré budú spĺňať požiadavky najvyššej kvality. Sme registrovaný subjekt pre výrobu a opravy meradiel hmotnosti a členmi ÚNIE VÁHAROV SR. Váhove systémy prinášame pre rôzne oblasti využitia.

Cestné a plošinové váhy

Vývojom a výrobou elektronických váh a váhových systémov sa spoločnosť Wesico zaoberá už dlhé roky. Hlavnú oblasť výroby váhových systémov tvoria prevažne cestné váhy, plošinové, ale aj koľajové váhy. Pri plošinových váhach je možnosť variácie produktu vo forme zabudovania priamo do podlahy, s nastaviteľnými nožičkami, prípadne so zníženou vážiacou plochou alebo s ochranným rámom. Každý typ má svoje využitie aj na základe manipulačnej techniky, ktorá sa na danom pracovisku používa. Plošinové váhy majú široké využitie v skladoch, výrobných, ale aj technických prevádzkach, či kdekoľvek, kde je potreba presného váženia bremien na plošine. Tak isto je možné váhu vytvoriť aj pre výbušné prostredia.

Obchodné a počítacie váhy

Ďalšou podskupinou váhových systémov sú práve kompaktné váhy, ktoré sú určené pre všetky odvetvia priemyslu. Už so samotného názvu obchodné váhy vyplýva, že tieto váhy sa využívajú prevažne v obchodnom styku. Sú malé, ľahké a kompaktné s rôznymi technickými nastaveniami. Naopak počítacie váhy majú využitie prevažne v skladoch a vo výrobnom procese. Sú o niečo ťažšie majú však perfektne čitateľný displej rýchle ustálenie hodnoty na displeji. Spoločnosť Wesico disponuje vlastnými výrobnými, servisnými, skladovacími a montážnymi priestormi, takže výroba váhových systémov je založená na profesionálnom prístupe. Zastúpenie na Slovensku i v Českej republike aj s kompletným servisom a starostlivosťou o váhové systémy počas celej doby ich životnosti.

Mohlo by vás zaujímať