Mediatel - firemný online marketing

Právne služby LEGARTUM s.r.o. – vaša advokátska kancelária v Bratislave

- 1. júla 2024
ilustrácia - web

Článok v skratke:

Advokátska kancelária LEGARTUM s.r.o. v Bratislave ponúka komplexné právne služby pre jednotlivcov aj firmy.

Špecializujeme sa na rôzne oblasti práva, vrátane dopravného, obchodného a rodinného práva.

Naším cieľom je poskytovať personalizované a efektívne právne riešenia.

právne služby

Spoľahlivé právne služby v Bratislave ponúkané advokátskou kanceláriou LEGARTUM s. r.o. zahŕňajú širokú škálu odborných oblastí zameraných na poskytovanie komplexnej právnej podpory pre jednotlivcov aj firmy.

Aké právne služby ponúkame?

Naše právne služby zahŕňajú tieto oblasti:

  • Právo nehnuteľností

Či už ide o kupovanie, predávanie, alebo správu nehnuteľností, naše právne služby pokrývajú všetky aspekty nehnuteľnostného práva vrátane zmluvných vzťahov a sporov súvisiacich s nehnuteľnosťami. Spadá tu napríklad aj kúpna zmluva na nehnuteľnosť, postup pri darovaní nehnuteľnosti a pod.).

  • Sporová agenda

Zastupujeme klientov vo všetkých typoch súdnych a mimosúdnych sporov. Naše práve služby zahŕňajú efektívne riešenie konfliktov a zastupovanie v súdnych konaniach, aby sme chránili vaše záujmy.

  • Konkurzné právo

Poskytujeme právnu pomoc pri konkurzoch a reštrukturalizáciách, či už zastupujeme veriteľov alebo dlžníkov snažiacich sa vyriešiť svoje finančné záväzky.

  • Rodinné právo

Od rozvodov, cez starostlivosť o deti po vyrovnania majetkových pomerov, naše práve služby zahŕňajú všetky aspekty rodinného práva.

  • Dopravné právo

Riešime právne prípady súvisiace s dopravnými priestupkami, nehodami alebo akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa dopravného práva.

  • Daňové právo

Poskytujeme poradenstvo a zastupovanie v oblasti daní, pomáhame riešiť sporové daňové otázky a optimalizovať daňové záväzky.

  • Obchodné právo

Naše právne služby zahŕňajú aj založenie a správu spoločností, obchodné zmluvy, fúzie a akvizície a ďalšie korporátne záležitosti.

  • Vymáhanie pohľadávok

Efektívne vymáhame dlžné sumy, čím zabezpečujeme rýchle a účinné riešenie pre našich klientov.

  • Správne právo a registrové konania

Zabezpečujeme poradenstvo a zastupovanie v rôznych správnych a registrových konaniach.

  • Pracovné právo

Poskytujeme kompletné právne služby týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov, vrátane pracovných zmlúv, kolektívnych vyjednávaní a sporov.

Sme pripravení riešiť aj menej tradičné alebo špecifické právne požiadavky.

Garancia špičkových právnych služieb v Bratislave

Advokátska kancelária LEGARTUM s. r. o. rozumie, že každý právny problém vyžaduje individuálny prístup. Každý náš advokát je tu pre vás, aby vám poskytol nielen odborné právne služby, ale aj podporu a poradenstvo, ktoré potrebujete na ochranu vašich práv a záujmov.

Garantujeme právne služby v Bratislave na najvyššej možnej úrovni. Vďaka perfektnej znalosti legislatívy a bohatej praxi v rôznych právnych oblastiach sme schopní poskytovať personalizované a efektívne riešenia presne podľa vašich potrieb.

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať