Mediatel - firemný online marketing

Metriky sociálnych sietí #3: Dosah, zobrazenia a frekvencia

- 24. apríla 2019
ilustrácia - web

Našu sériu venovanú metrikám sociálnych sietí zakončujeme trojicou súvisiacich údajov a to dosahom, zobrazeniami (impresiami) a frekvenciou. Poďme sa pozrieť na to, aké sú medzi nimi rozdiely.

Dosah

Dosah, anglicky reach, je v preklade celkový počet unikátnych používateľov, ktorí vidia váš obsah. Ten si následne môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

  1. Organický: Dosah z „feedu“ bez platenej propagácie.
  2. Platený: Dosah vďaka sponzorovaným príspevkom.

Prečo je dosah dôležitý?

Metrika dosahu vám sama o sebe dáva dobrú predstavu o tom, pre koľko ľudí tvoríte príspevky a aké veľké je vaše potenciálne publikum. A aj keď je veľký dosah fajn, tak musíte dbať na to, koľko ľudí reálne interaguje s vaším obsahom. Dosah vám v tomto prípade zlepšuje kontext úspešnosti vašich príspevkov.

Môžeme si uviesť jednoduchý príklad – ak máte celkový dosah na 100 ľudí a z toho vám dá lajk len 10, tak miera angažovanosti (anglicky engagement) publika je 10 %. Keď budeme pracovať s dosahom 60  ľudí a 12 lajkmi, tak sa angažovanosť hneď zvýši na 20 %. Preto musíte čísla na sociálnych sieťach vnímať v rámci nejakého kontextu a dávať dokopy viaceré metriky.

Ako ho zlepšiť?

V rámci platených príspevkov je to všetko o správnom nastavení publika. Ak si vašu cieľovku definujete príliš všeobecne – široké vekové rozpätie, záujmy, lokalita atď., tak dosah vašich príspevkov síce bude vyšší, no pre mnohých používateľov môže byť vaša reklama irelevantná. Na druhej strane, ak si zadáte presný vek, vymedzíte konkrétne záujmy či lokalitu, tak dosiahnete, samozrejme, menší reach, ale angažovanosť publika by mala byť vyššia. Tým pádom je dôležité nájsť medzi týmito dvoma cestami balans.

Pri organike sa musíte zamerať na obsah ako taký. Tvoriť príspevky, ktoré sa ľuďom páčia, interagujú s nimi a pridávať ich v správny čas. Môžete vychádzať zo štatistík z vlastnej stránky – kedy sa príspevkom najviac darí a aký typ obsahu je v obľube alebo si prečítajte naše predošlé blogy o vhodnom čase a obľúbenom obsahu.

Zobrazenia/impresie

Impresie sú v jednoduchosti zobrazenia príspevku vo feede, aj keď presnejší termín namiesto zobrazenia by bol načítanie. Rozdiel s dosahom je ten, že za jedného používateľa sa vám môžu započítať pokojne aj 2 a viac zobrazení. Ako je to možné? Impresia sa počíta už vtedy, keď sa príspevok načíta vo feede. Používateľ scrolluje feedom, natrafí na váš príspevok a vám sa započíta 1 zobrazenie. Dotyčný človek sociálnu sieť opustí, vráti sa o nejaký čas a opäť natrafí na váš príspevok – bez akejkoľvek interakcie s ním sa vám za rovnakého používateľa započíta druhá impresia.

Stáva sa však, že sa zobrazenia započítavajú aj bez toho, aby používateľ daný príspevok videl. Ide o to, že sociálne siete berú ako impresiu aj to, keď sa post načíta vo feede, no človek sa v skutočnosti k nemu vôbec nemusí dopracovať.

Ako ich zlepšiť?

Zvýšenie hodnoty zobrazení je pomerne náročné a nemáte nad tým takú veľkú kontrolu ako napríklad pri iných metrikách (zdieľania, lajky atď). Vo všeobecnosti, ak sa zameriate na zlepšenie dosahu, tak by to malo podporiť aj zobrazenia.

Frekvencia

Frekvencia veľmi úzko súvisí s práve spomenutými zobrazeniami a môžeme na ňu nahliadať dvoma spôsobmi:

  1. Ako často pridávate content na sociálne siete
  2. Koľkokrát sa vaša reklama v priemere zobrazí 1 používateľovi

Ako často pridávať príspevky?

Správne uverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach je predmetom mnohých štúdií. Vždy sa zoberie nejaká vzorka, na základe ktorej sa odvodzuje optimálny čas, deň alebo práve frekvencia, podľa ktorej by ste mali byť aktívny. Súhrn takýchto štúdií odhalil, že na Facebook alebo Instagram by ste mali pridávať 1, maximálne 2 príspevky denne. Na Twitteri je to dokonca až 15 tweetov.

Ako sme naprieč celou sériou spomínali, tak aj tu treba vyzdvihnúť to, že ide len o zovšeobecnené údaje. Čo niekomu funguje inému zas nemusí. Preto majte na pamäti 3 jednoduché pravidlá:

  • Pridávajte pravidelne – ideálne v rovnaké dni a čas.
  • Kvalita prevažuje kvantitu – stará dobrá rada, ktorú netreba špeciálne predstavovať.
  • Stanovte si ciele – len na základe cieľov môžete hodnotiť úspešnosť vašich rozhodnutí a to nie len na sociálnej sieti. Môžete si určiť počet followerov, ktorí chcete dosiahnuť, mieru dosahu, interakcií či ďalšie iné faktory.

Frekvencia pri kampaniach

Frekvencia ako metrika na Facebooku vypovedá o tom, koľkokrát sa vaša platená reklama v priemere zobrazuje jednému používateľovi. Táto hodnota závisí od nastavenia reklamy – rozpočet, veľkosť publika a časové rozhranie. Frekvencia sa vypočítava ako impresie/dosah. Ak číslo frekvencie stúpa a kampani sa začína dariť menej, tak ju používatelia zrejme vidia až príliš často a tým pádom ju buď ignorujú, alebo si ju odstránia z watchlistu.


Mohlo by vás zaujímať