Mediatel - firemný online marketing

Kreatívna a hravá. Presne taká je naša súkromná škola v Bratislave

- 8. novembra 2022
ilustrácia - web

Naša súkromná škola v Bratislave ENJOY School sa pri vzdelávaní detí riadi heslom – Tvorím, teda som. Deti vedieme ku kreatívnemu vzdelávaniu. Veríme, že práve hravou formou sa deti dokážu učiť efektívnejšie, rýchlejšie a hlavne, osvojené poznatky si lepšie zapamätať. Vo svete aj u nás dosahuje vzdelávanie detí pomocou moderných metodík čoraz lepšie výsledky. Čo je najdôležitejšie, deti baví a z učenia robí ich obľúbenú činnosť.

Súkromná škola ENJOY School je školou s individuálnym prístupom ku každému dieťaťu

Individuálny prístup je pri vyučovaní mimoriadne dôležitý. Naša súkromná škola ENJOY School v Bratislave kladie dôraz na to, aby sa každému žiakovi dostala potrebná pozornosť. Aby naši pedagógovia mohli všetkým žiakom venovať dostatočný čas a pozornosť, zakladoškolské vzdelávanie prebieha v skupinkách.

V našej súkromnej škole sú žiaci rozdelení do skupiniek po 10 detí. Skupinky vedú špecializovaní lektori školení podľa princípu edutainment. Pri výučbe je využívaná montessori pedagogika a najmodernejšie metodiky vzdelávania. Používame napríklad metódu Brick by Brick pre prírodné a technické vedy, Helen Doron English pri výučbe anglického jazyka, Scratch pri osvojovaní poznatkov IT a pre prezentačné a umelecké zručnosti či Hejmého metódu na výučbu matematiky.

súkromná škola

V našej súkromnej škole nám záleží na šťastí a rozvoji detí

Záleží nám na momentálnom šťastí aj na budúcnosti detí. Osobnosť človeka sa buduje práve v detstve. Preto je dôležité, aby bolo detstvo všetkých detí naplnené správnymi hodnotami a kvalitným vzdelaním. V našej súkromnej škole vytvárame zážitkové vzdelávanie, ktoré deti baví. Vzdelávanie, ktoré bude pre nich významné počas celého života.

Rovnako kladieme dôraz aj na telesný rozvoj detí. S deťmi trávime dostatok času vonku aj v našej modernej telocvični. Súčasťou výučby sú aj animoterapeutické a canisterapeutické aktivity – so psíkom a inými zvieracími kamarátmi či environmentálna výchova. Pre viac informácií o našej súkromnej škole v Bratislave alebo pre informácie v oblasti homeschooling na Slovenskudomáce vzdelávanie nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre vás.

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať