Kasky – skúšky a revízie plynových zariadení

Skúšky a revízie plynových zariadení

Hľadáte spoľahlivú spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti plynových a tlakových zariadení? Spoločnosť Kasky je ten správny partner, ktorý poskytuje komplexné skúšky a revízie plynových a tlakových zariadení. Okrem toho zabezpečuje aj výchovu a vzdelávanie obslúh tlakových nádob.

Odborné skúšky a revízie plynových zariadení

Poskytujeme viacero odborných skúšok a revízii plynových zariadení v oblastiach pre technické zariadenia plynové skupina B, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 m3/h, rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane so vstupným pretlaku do 0,4 MPa vrátane, spotreba plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiče, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín.

Skúšky a revízie plynových zariadení od Kasky.sk

Naša spoločnosť disponuje profesionálnym personálom a odbornými pracovníkmi na opravy plynových zariadení, ktorí disponujú aktualizovanými osvedčeniami pre práce na plynových, tlakových a elektrických vyhradených technických zariadeniach vydanými Technickou inšpekciou SR. Pri tlakových zariadeniach vykonávame revízie pre tlakové zariadenia skupín A a B. Pri vnútorných obhliadkach tlakových nádob sú merané hrúbky stien nádoby ultrazvukovým hrúbkomerom Kratkramer DM 2. Okrem revízie plynových zariadení zabezpečujeme aj výchovu a vzdelávanie obslúh tlakových nádob stabilných v rozsahu Ab1, Bb1 a plynových zariadení skupina Bf,g a h1 s výkonom kotlov do 100 kW.

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://www.mediatel.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords