Mediatel - firemný online marketing

Kasky – skúšky a revízie plynových zariadení

- 28. júla 2020
ilustrácia - web

Hľadáte spoľahlivú spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti plynových a tlakových zariadení? Spoločnosť Kasky je ten správny partner, ktorý poskytuje komplexné skúšky a revízie plynových a tlakových zariadení. Okrem toho zabezpečuje aj výchovu a vzdelávanie obslúh tlakových nádob.

Odborné skúšky a revízie plynových zariadení

Poskytujeme viacero odborných skúšok a revízii plynových zariadení v oblastiach pre technické zariadenia plynové skupina B, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 m3/h, rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane so vstupným pretlaku do 0,4 MPa vrátane, spotreba plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiče, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín.

Skúšky a revízie plynových zariadení od Kasky.sk

Naša spoločnosť disponuje profesionálnym personálom a odbornými pracovníkmi na opravy plynových zariadení, ktorí disponujú aktualizovanými osvedčeniami pre práce na plynových, tlakových a elektrických vyhradených technických zariadeniach vydanými Technickou inšpekciou SR. Pri tlakových zariadeniach vykonávame revízie pre tlakové zariadenia skupín A a B. Pri vnútorných obhliadkach tlakových nádob sú merané hrúbky stien nádoby ultrazvukovým hrúbkomerom Kratkramer DM 2. Okrem revízie plynových zariadení zabezpečujeme aj výchovu a vzdelávanie obslúh tlakových nádob stabilných v rozsahu Ab1, Bb1 a plynových zariadení skupina Bf,g a h1 s výkonom kotlov do 100 kW.

Mohlo by vás zaujímať