Mediatel - firemný online marketing

Straková Žofia – preklady a tlmočenie

- 17. júla 2020
ilustrácia - web

Ponúkam kompletné a hlavne profesionálne preklady bežných aj odborných textov z a do nemeckého jazyka. V rámci odborných textov sú to hlavne právnické, technické a medicínske preklady. Špecializujem sa aj na tlmočnícke služby pre rôzne právnické, ale aj fyzické subjekty.

Preklady a tlmočenie bežných textov

Stále viac rozširujúca sa spoločnosť o nielen domácich obyvateľov si vyžaduje pre cudzincov množstvo formalít a administratívnych úkonov. Pre cudzincov hovoriacich nemeckým jazykom ponúkam kompletné preklady úradných, ale aj súkromných dokumentov. Preklady a tlmočenie vykonávam na základe univerzitného vzdelania ako prekladateľka/tlmočníčka. Samozrejmosťou sú aj preklady zo slovenského do nemeckého jazyka. Prekladám aj bežné texty, vždy záleží na rozsahu a náročnosti textu. V prípade menšieho rozsahu textu, napr. text do 500 slov, dokážem dodať preložený text do 24 hodín. Forma objednávania je telefonická so zaslaním aspoň časti textu na nahliadnutie do e-mailu. 

Preklady a tlmočenie odborných textov

Špecializujem sa aj na preklady odborných textov. Mojimi zákazníkmi sú spoločnosti z viacerých oblastí. Právne spoločnosti, rôzne spoločnosti zamerané na technické odvetvie, ale aj množstvo medicínskych a farmaceutických spoločností. Preklady z a do nemeckého jazyka sú len jednou časťou, ktorú pre spoločnosti vykonávam. Druhým podstatným a súvisiacim zameraním jazykového podnikania je práve oblasť tlmočníctva. Tlmočnícke služby môžete využiť v prípade organizácie eventov, konferencií, či iných väčších podujatí. Spolupracujem s viacerými prekladateľskými agentúrami a dodávateľmi prekladateľských služieb, ale aj so súkromnými klientmi. Pri práci prekladaní a tlmočení využívam prekladateľské softvéry: SDL Trados 2019, Wordfast, Across a MemoQ.

Mohlo by vás zaujímať