Mediatel - firemný online marketing

Psychoterapia lieči – niekedy stačí aj rozhovor

- 18. júla 2021
ilustrácia - web

Dnes psychoterapia predstavuje spôsob, ako si uvedomiť a naučiť sa čeliť duševným i emočným ťažkostiam. Možno ju považovať aj za istý spôsob liečby prostredníctvom rozhovoru. V ProPsych si zakladáme na empatii a vytvoreniu vzťahu terapeut – klient, ktorý je postavený na vzájomnej dôvere i rešpekte.

Psychoterapia pre deti aj dospelých

Je preukázané, že pri mnohých rozličných psychických ťažkostiach je práve psychoterapia účinným prostriedkom k uzdraveniu, a to u dospelých i detí. Prispieva aj k zlepšeniu vzťahov s okolím, vyrovnaním sa so súkromnými i pracovnými problémami a inými ťažkosťami. Naše bohaté skúsenosti a prax nás presvedčili, že psychoterapia vo všeobecnosti napomáha k tzv. lepšiemu fungovaniu človeka a jeho osobnostnému i kompetenčnému rastu. Uvedomujeme si, že psychoterapia si zakladá na dlhodobej práci s klientom v bezpečnom prostredí. Základom našej psychoterapeutickej práce je nedirektívny typ psychoterapie, kedy klient sám rozhoduje nielen o témach jednotlivých sedení, ale aj o hĺbke preberaných tém. Terapeut je akýmsi sprievodcom, ktorý postupne spoznáva a rieši problémy a ťažkosti spoločne s klientom.

psychoterapia

Pomoc počas psychoterapie

Pri psychoterapii vždy akceptujeme osobnosť klienta, jeho pocity, prežívanie, individuálne črty a charakteristiky. Odmietame akékoľvek odsudzovanie a diskrimináciu. Okrem odbornej pomoci ponúkame empatické a pozorné vypočutie. Zámerom je pomoc klientovi pri zmene myslenia i správania žiaducim smerom, ale aj dosiahnutie jeho úplnej sociálnej, duševnej i telesnej pohody. V ProPsych okrem otvoreného rozhovoru využívame aj prostriedky a techniky ako konfrontácia s problémom, sebaprejavovanie, posilnenie funkčného správania, učenie sa chýbajúcim sociálnym zručnostiam či získanie nadhľadu. Každý nový klient má k dispozícií päť sedení (jedno sedenie trvá 50 minút), v priebehu ktorých má slobodnú vôľu zvážiť a rozhodnúť sa, či mu psychoterapia vyhovuje alebo nie. Keďže prvé stretnutie je informatívne, tak nie je spoplatnené. V prípade záujmu o psychoterapiu nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Ak vám ihneď neodpovieme či neprijmeme hovor, znamená to, že aktuálne máme sedenie s klientom. Ďakujeme za pochopenie.

Mohlo by vás zaujímať