Mediatel - firemný online marketing

CSS Náruč – centrum sociálnych služieb

- 26. júla 2020
Kategórie
ilustrácia - web

Poskytovanie sociálnej starostlivosti za účelom zlepšenia kvality života klientov špecializovaného zariadenia je hlavným cieľom centra sociálnych služieb NÁRUČ. Klienti dostávajú odbornú starostlivosť v priaznivom prostredí svojich rovesníkov a dobrovoľníkov.

Špecializované zariadenie

Domov dôchodcov nie je len budova, kde sa na staré kolená postaráme o starých a nevládnych ľudí. Je to špecializované zariadenie, kde odborný personál poskytuje svojim klientom profesionálnu pomoc, aby sa cítili príjemne, ale hlavne, aby sa pomocou rôznych aktivít zapájali do spoločenského života a diania. Vďaka moderným terapiám sa zlepšujú ich fyzické a psychické schopnosti. Život v domove pre seniorov v obkolesení rovesníkov a dobrovoľníkov má tak úplne iný rozmer. Pre seniorov je to plnohodnotný priestor v ktorom dostávajú pocit dôležitosti a zmysluplného žitia.

Zariadenie pre seniorov

Už v roku 2009 sme prišli s projektom Adoptuj si starých rodičov. Cieľom projektu je poskytnúť seniorom niečo naviac, niečo, čo by vytvorilo skutočný pocit domova. Dom seniorov sa tak stal aktívnym prostredím pre život. Do projektu sa zapojilo niekoľko dobrovoľníkov, ktorí ochotné obetujú kúsok svojho voľného času a venujú ho práve seniorom. Okrem hodnotného priateľstva seniorom prinášajú aj rôzne iné témy a informácie zo sveta. Výsledkom projektu sú krásne priateľstvá a vzájomné obohatenie a výmena životných skúseností. Stať sa dobrovoľníkom je veľmi jednoduché. Stačí, aby ste mali vek minimálne 18 rokov, netrpeli žiadnym závažným ochorením, mali chuť venovať časť zo svojho voľného času seniorom a zúčastniť sa na vstupnom školení v CSS NÁRUČ Senior & Junior. Aj vďaka vám je zariadenie pre seniorov tým najlepším centrom sociálnych služieb.

Mohlo by vás zaujímať