Mediatel - firemný online marketing

Deratikon s.r.o. – dezinsekcia, dezinfekcia, deratizácia

- 12. júla 2020
ilustrácia - web

Sme spoločnosť zaoberajúca sa likvidáciou všetkých nežiadaných zvieracích návštev od švábov, cez mravce až po myši a potkany. Pre naozaj účinnú likvidáciu používame len kvalitné a osvedčené pomôcky, vďaka ktorým sú naši zákazníci s odvedenou prácou vždy spokojní.

ploštice
dezinsekcia

Dezinsekcia

Či už v dome, na chate alebo v iných priestoroch, nikde nie sú ploštice, šváby a iný hmyz príjemnou záležitosťou. Naši odborníci odvedú likvidáciu veľmi rýchlo a kvalitne najčastejšie pomocou suchej pary. Táto suchá para je veľmi horúca a produkovaná moderným prístrojom s vysokým tlakom. Tento spôsob likvidácie hmyzu má 100% účinky- likviduje všetky druhy,  tie živé a dokonca aj zakuklené larvy ploštíc, takže sa nových jedincov nemusíte obávať.  Dezinsekciu je však nutné po určitom čase zopakovať pre zničenie všetkých vývinových štádií.

baktérie
dezinfekcia

Dezinfekcia

Aj preventívna dezinfekcia priestorov zneškodní veľké množstvo choroboplodných a nežiadúcich mikroorganizmov. V tejto oblasti používame rôzne pomôcky, najčastejšie chemické a postrekové. Dezinfekciu poskytujeme aj v nemocniciach, školách, reštauráciách, jednoducho tam kde je dezinfekcia potrebná pri zvýšenom pohybe ľudí, zvierat alebo za iných okolnosti podľa potrieb zákazníka. 

myši
deratizácia

Deratizácia

Pri deratizácií sa zameriavame na likvidovanie nežiadanej návštevy hlodavcov- potkany, myši a podobné. Tieto škodce, tak ako aj ostatné, je potrebné zničiť najmä pre naše zdravie a zdravie okolia. Sú totiž najčastejšími prenášačmi chorôb ako je napríklad salmonelóza, tularémia, týfus a podobné. Okrem toho hlodavec spôsobuje ja ekonomické škody, ktoré potom musíme naprávať, niekedy to môže trvať aj dlhšiu dobu.

 Preto kontaktujte našu spoločnosť, ktorá Vám zaistí kvalitnú dezinsekciu, deratizáciu aj dezinfekciu za nízku cenu. Ochránime Vaše zdravie a zabránime škodám na majetku likvidáciou škodcov.

Mohlo by vás zaujímať