Znalec Prekop – stavebný dozor a znalecké posudky

Stavebný dozor

Sme slovenská firma zaoberajúca sa cukrárenskou výrobou. Portfólio našich produktov tvoria rôzne oplátky, kornútky, trubičky, ale aj rôzne misky a poháre. Sme dodávateľom mnohých zmrzlinových stánkov, ale aj iných gastro zariadení ako sú kaviarne a reštaurácie.

Znalec Prekop

Ing. Jozef Prekop je znalec v stavebníctve s vysokoškolským vzdelaním, ktorého dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebného dozoru a znaleckých posudkov sú dostatočným referenčným posudkom pri výbere osoby so špecifickým poslaním. V rámci stavebných znaleckých posudkov poskytuje klientom služby ako súdno-znalecká činnosť, odhad hodnoty nehnuteľností, ale aj odhad stavebných prác. Znalec Prekop taktiež vypracuje cenové expertízy, výkazy, výmery aj s ocenením pre pripravované investičné akcie. Pre spoločnosti, ktoré potrebujú vyhlásiť súťaž na verejné obstarávanie vykoná kompletnú kontrolu súťažných podkladov.

Stavebný dozor

Pri akejkoľvek stavbe je potrebný dohľad odborníka, ktorý dohliada na správnosť výstavby daného projektu. Ing, Jozef Prekop ma nenahraditeľné skúsenosti pri stavebných projektoch a ako stavebný dozor vám dohliadne na kvalitu prác. V rámci mesta Trenčín a blízkom okolí pôsobil na mnohých stavbách. Medzi najznámejšie stavby patrí Sídlisko juh Trenčín, Vodné elektrárne Trenčín, Obchodné stredisko Družba, ale aj Okresný súd, či Odborné učilište. Skúsenosti v oblasti stavebného dozoru boli aplikovateľné aj pri výstavbe výškových bytových domov. Stavebný dozor poskytuje aj pri výstavbe menších projektov, ako je napr. výstavba rodinných domov.