Mediatel - firemný online marketing

Výkup druhotných surovín – čo by ste mali o ňom vedieť

- 3. mája 2023
ilustrácia - web

Výkup druhotných surovín za ostatných 20 rokov urobil vo svete ozajstný ošiaľ. O tomto spôsobe využívania surovín sa veľa hovorí najmä v kontexte ekológie a ochrany životného prostredia. V našom článku sa dozviete, čo sú druhotné suroviny, do akých skupín sa delia a aké majú uplatnenie v priemysle a bežnom živote.

Výkup druhotných surovín – čo by ste mali o ňom vedieť

Výkup druhotných surovín a rozdelenie recyklovateľných materiálov

Výkup druhotných surovín znamená vykupovanie materiálov, ktoré sú spracovávané opäť a vznikajú z nich tzv. druhotné suroviny alebo recykláty. Výkup druhotných surovín sa zameriava na materiály a odpady, ktoré sa dajú spracovať len na opätovné použitie na rôzne účely. Druhotné suroviny vznikajú ako výsledok recyklácie. Zhodnocovaním je akákoľvek činnosť, ktorej hlavným výsledkom je odpad slúžiaci užitočnému účelu nahradením iných materiálov.

Výkup druhotných surovín je možný u recyklovateľných materiálov. Aké druhy recyklovateľných materiálov poznáme? Všetky druhotné suroviny sú rozdelené do dvoch základných skupín, a to nekovové materiály a kovy (vrátane hliníka a zinku). Výkup kovov ako meď, mosadz, olovo, zinok či cín sa nazýva ako výkup farebných kovov. Do kategórie nekovových druhotných surovín patria tiež plasty, drevo, preglejka, dosky podobné drevu, papier, sklo, prírodný a syntetický kaučuk, polyamidové plasty. Treba podotknúť, že druhotnými surovinami sú aj drahé kovy – zlato, striebro či platina.

Význam výkupu druhotných surovín

Výkup druhotných surovín ma nezastupiteľný význam. Z recyklovaných materiálov vznikajú rôzne druhy polotovarov a výrobkov, ktoré každodenne používame. Využívajú ich firmy z obalového, stavebného, ​​odevného, ​​hračkárskeho, logistického, automobilového a mnohých ďalších odvetví. 

Recyklované plasty sa využívajú napríklad na výrobu tašiek, fólií, jednorazového riadu či na výrobu hračiek. Z recyklovaného papiera sa vyrába množstvo užitočných produktov, ako napríklad novinový papier, kuchynský alebo toaletný papier. Recyklované kovy sa využívajú na výrobu plechoviek, konštrukčných prvkov vozidiel, lodí alebo lietadiel či nástrojov. Náš kovoštrotšrotovisko sú pripravené na výkup druhotných surovín. Vzhľadom na to, že naša firma sa zaoberá veľkou škálou vykupovaných druhotných surovín, ktoré sú dodávané na európsky trh, spĺňame všetky obchodné a dodacie kritériá. S realizáciou výkupu máme bohaté skúsenosti a môžete sa na nás plne obrátiť!

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať