Mediatel - firemný online marketing

Odvoz stavebného odpadu firmou

- 1. februára 2023
Kategórie
ilustrácia - web

Odvoz stavebného odpadu by mal vždy prebiehať v súlade s predpismi. Odpad vzniká vždy po rekonštrukcii, výstavbe alebo demolácii. Nemôžete ho však len tak vyhodiť do koša, pretože ide o špeciálnu kategóriu – stavebný odpad. Tu je návod, ako sa ho legálne zbaviť.

odvoz stavebného odpadu

Odvoz stavebného odpadu na základe jeho kategórií

Existujú tri druhy stavebného odpadu. Objemný odpad, ktorý vzniká pri čistení budov pred prípravou na výstavbu. Ďalej sú to obaly a stavebné materiály, ktoré sa odstraňujú keď sa nahromadia a odpad, ktorý vzniká po dokončení alebo opravách.  

Treba však podotknúť, že nie vždy je pri rekonštrukcii potrebný odvoz veľkokapacitným autom alebo firmou. Ak potrebujete vyhodiť rolku tapety alebo pár kúskov linolea, môžete to urobiť v bežnom koši. Zabezpečiť odvoz stavebného odpadu môžu len špeciálne firmy, ktoré majú povolenie. Ak hľadáte odvoz stavebného odpadu v meste Šaľa alebo búracie práce, zverte to do rúk odborníkom.

Komu zveriť odvezenie stavebného odpadu?

Odvoz stavebného odpadu by mal byť zabezpečený spoločnosťou zaoberajúcu sa odpadovým hospodárstvom. Spoločnosť zaoberajúca sa správou bytov zvyčajne uzatvára zmluvu s takouto firmou. Odvoz stavebného odpadu predstavuje samostatnú nákladovú položku, keďže nie je súčasťou bežného komunálneho odpadu, ktorý je zahrnutý v účtoch za energie. Samostatne sa musí účtovať ako stavebný odpad.

Stavebný odpad by sa nemal zamieňať s komunálnym odpadom, ktorý sa objavuje v každodennom živote. Prístup k recyklácii je teda veľmi odlišný a stavebný odpad sa nesmie vyhadzovať do bežného koša. Za takúto činnosť hrozia vysoké pokuty až do výšky 120 000 Eur. Najvyššie pokuty súvisia v pochybení v oblasti nakladania s odpadmi hlavne s prihliadnutím na možné ohrozenie zdravia ľudí alebo životného prostredia. Preto je treba dávať pozor a   odovzdať odpady osobe oprávnenej na nakladanie s týmito odpadmi, ale tiež správne odpady zhromažďovať alebo uskladňovať. Zverte odvoz spoločnosti, ktorá sa špecializuje na odvoz stavebného odpadu v meste Šaľa, ale aj v mestách Galanta, Sládkovičovo a Kolárovo. Okrem odvozu zrealizujeme búracie a zemné práce. V prípade potreby sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať