Mediatel - firemný online marketing

Mzdové účtovníctvo – profesionálne mzdové a personálne služby

- 5. februára 2024
ilustrácia - web

Článok v skratke:

Mzdové účtovníctvo vedené pod našou taktovkou je vykonávaná odborne a kvalitne.

Naše služby sú poskytované na najvyššej úrovni. 

Kompetencie získavame účasťou na školeniach a kurzoch, rozširovaním vedomostí o aktuálnych predpisoch a právnych požiadavkách.

mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo, ako už názov napovedá, sa týka všetkých činností spojených sa mzdovou agendou vo firme. Spoľahlivé vybavovanie záležitostí súvisiacich s touto problematikou je dôležité v každej firme či už zamestnáva jedného alebo niekoľko stoviek zamestnancov. Rozsah všetkých prác závisí predovšetkým od špecifickosti daného podniku. Prečítajte si viac na tému mzdové účtovníctvo.

Mzdové účtovníctvo – prečo ho outsourcovať ?

Prečo sa oplatí mzdové účtovníctvo firmy outsourcovať, inak povedané zveriť vedenie účtovníctva na externú firmu?

Pre mnohých podnikateľov sa toto riešenie nielen pre mzdové účtovníctvo, ale pre celkové vedenie účtovníctva ukazuje oveľa výhodnejšie (aj finančne), ako zamestnať zamestnanca na individuálnej pozícii a zároveň zabezpečuje, že všetky personálne a mzdové činnosti sú odvedené profesionálne a načas. Riadenie ľudských zdrojov a mzdové účtovníctvo je úloha, ktorá si vyžaduje špecializované znalosti a skúsenosti. Vyžaduje si to aj znalosť aktuálnych právnych predpisov, termínov platenia odvodov a daní, ako aj schopnosť používať špecializovaný softvér. Profesionálne účtovné firmy sú schopné poskytnúť také znalosti a skúsenosti, vďaka ktorým sú klientom poskytované mzdové služby na najvyššej úrovni.

Čo by mala zabezpečovať profesionálna účtovnícka kancelária?

Účtovná kancelária, s ktorou máte záujem nadviazať spoluprácu, by mala poskytovať komplexné služby v oblasti personálnych záležitostí vrátane zúčtovania dovoleniek, vedenia evidencie zamestnancov, odporúčania na pravidelné lekárske prehliadky, vykonávania činností súvisiacich so skončením alebo skončením pracovného pomeru, vydávania potvrdení o zamestnaní a mnoho ďalších iných činností.

Jednou z takýchto profesionálnych kancelárií sme práve my. Poskytujeme účtovné služby s dôrazom na kvalitu a presnosť. S našimi skúsenými účtovníkmi si môžete byť istí, že vaše účtovníctvo je v bezpečných rukách. Pomôžeme vám s vedením jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, sledovaním príjmov a výdavkov, daňovými povinnosťami, personalistikou a prípravou všetkých potrebných dokumentov. Ak chcete poznať cenník pre účtovné služby alebo máte akékoľvek otázky, ozvite sa nám. Sme tu pre vás. 

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať