Mediatel - firemný online marketing

Mzdové účtovníctvo – čo všetko obnáša?

- 9. novembra 2023
ilustrácia - web

Článok v skratke:

Mzdové účtovníctvo realizované našou spoločnosťou – zákonne, odborne a s dodržiavaním termínov.

Vďaka našim službám budú vaši zamestnanci spravodlivo odmeňovaní za svoju prácu.

S nami splníte všetky zákonné povinnosti voči štátu, vrátane odvodov a výpočtu dane z príjmu.

mzdové účtovníctvo

V každej spoločnosti, ktorá zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, je potrebné vykonávať mzdové účtovníctvo. Nezáleží na tom či firmu tvorí jeden zamestnanec alebo niekoľko stoviek ľudí a či je základom spolupráce pracovná zmluva, mandátna zmluva, alebo zmluva o vykonaní konkrétnej práce. Vždy je potrebné vedenie účtovníctva, medzi ktoré spadá aj mzdové účtovníctvo.

Čo to je mzdové účtovníctvo?

Zaujíma vás, čo to presne znamená mzdové účtovníctvo? Aké činnosti sú zahrnuté v rozsahu mzdovej agendy? Čítajte ďalej.

Mzdové účtovníctvo sa týka všetkých finančných záležitostí súvisiacich so zamestnávaním ľudí vo firme. Pod mzdovým účtovníctvom si väčšina ľudí predstaví iba spracovanie miezd. Rola mzdových účtovníkov vo firmách má omnoho širší záber, než si viacerí myslia. Mzdové účtovníctvo sa zaoberá výpočtami mzdy pre zamestnancov, vrátane výplaty, odvodov a daní. Okrem nikdy nekončiaceho sa kolotoča okolo miezd a personálnej agendy, majú mzdoví účtovníci najviac práce na konci roka. V tomto období sú zodpovední za potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti alebo za výpočty ročného zúčtovania dane zamestnancov.

Vlastný účtovník alebo externé účtovné služby?

Veľké firmy sa najčastejšie rozhodujú pre vlastné vedenie účtovníctva, v rámci ktorého je aj vlastné mzdové účtovníctvo. V takýchto firmách je to hlavne z dôvodu veľkého množstva zamestnaných ľudí, kde si situácia vyžaduje, aby sa s tým každý deň zaoberali delegovaní zamestnanci. 

Niektorí menší podnikatelia sa rozhodnú zamestnať jedného alebo dvoch zamestnancov, aby viedli mzdové účtovníctvo. Nie je to zlé riešenie, ale pamätajte, že každý ďalší zamestnanec je ďalším nákladom – plat a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Najbezpečnejším a v ostatnom čase aj preukázateľne najefektívnejším riešením, ktoré zaručuje najvyššiu profesionalitu, je spracovanie účtovníctva, ktoré poskytuje účtovná kancelária. Najlepšie je, ak personalistiku, mzdy aj účtovníctvo zadáva jeden subjekt. Jedna zmluva je výhodná nielen finančne, ale aj organizačne, pretože máte istotu, že vybavíte všetky formality na jednom mieste. Hľadáte odborníkov, ktorí ponúkajú kvalitné a spoľahlivé účtovné služby? Sme tím nadšených účtovníkov, ktorí poskytujú vedenie účtovníctva v meste Košice a celej SR? Ponúkame vedenie jednoduchého účtovníctva, vedenie podvojného účtovníctva a mzdové účtovníctvo. V prípade, že vás zaujíma cenník za účtovné služby, neváhajte nás kontaktovať, prípadne nás osobne navštíviť v našej kancelárii.

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať