Mediatel - firemný online marketing

Krematórium, ktoré zaistí dôstojnosť poslednej rozlúčky

- 9. novembra 2022
Kategórie
ilustrácia - web

Novozámocké krematórium Ján Molnár sa postará o dôstojnú poslednú rozlúčku vašich milovaných. Samozrejmá je kompletná starostlivosť o telesné pozostatky zosnulého (hygiena, oblečenie, kozmetické úpravy). Naše krematórium spĺňa požadované bezpečnostné, hygienické aj technické štandardy.

Priebeh kremácie v krematóriu

Naše krematórium si zakladá na dôstojnom priebehu kremácie. Po prevzatí telesných ostatkov zosnulého z patológie ich uložíme do chladiaceho boxu a pridelíme špecifické číslo. Slúži na identifikáciu zomrelého počas kremácie, v dôsledku čoho je nemysliteľná zámena pozostatkov či iné pochybenie. Naše krematórium uchováva telesné pozostatky zosnulého až do dohodnutého dňa kremácie s pozostalými. V deň kremácie uložíme rakvu do kremačnej komory. V priemere trvá kremácia 1 – 2,5 hodín. Presný čas nie je možné určiť, keďže závisí od viacerých faktorov ako materiál rakvy, telesná konštrukcia zosnulého a pod. Krematórium následne zabezpečí starostlivé uloženie popolu do pevne uzatvárateľnej urny, ktorá sa zapečatí (aby nebolo možné jej otvorenie). Nevedieme len krematórium, ale aj pohrebníctvo, čiže vám pomôžeme zorganizovať dôstojnú poslednú rozlúčku bez ohľadu na jej typ (pochovávanie do zeme, urnová stena).

krematórium

Krematórium, ktoré dbá na empatiu a citlivý prístup

Krematórium aj pohrebníctvo Ján Molnár funguje nonstop, čiže nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Bez ohľadu na to, či si prajete kremáciu alebo štandardný pohreb s uložením rakvy do zeme. Dbáme na želania a požiadavky pozostalých, ktoré sa naše krematórium a pohrebníctvo usiluje naplniť v maximálnej možnej miere. Zakladáme si na citlivom prístupe, s dôrazom na empatiu a profesionalitu. Samozrejmý je rešpekt k pozostalým aj zosnulým. Pozostalým chceme uľahčiť neľahké okamihy, akým pohreby či kremácie zaiste sú, a preto sme flexibilní, čo sa týka organizácie poslednej rozlúčky.

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať