Geodézia Drozda – kompletné geodetické práce

Geodet a geodetické práce

Kompletné geodetické práce od spoločnosti Geodézia Drozda pre veľké aj menšie projekty. Kompletné geodetické služby v oblasti inžinierskej geodézie a v oblasti katastra nehnuteľností pre vás zabezpečí geodet Roman Drozda.

Geodet v oblasti inžinierskej geodézie

Geodézia Drozda ponúka široké množstvo geodetických prác v oblasti inžinierskej geodézie. Máme skúsenosti s veľkými aj menšími projektami. Náš geodet Roman Drozda zabezpečí realizáciu viacerých činností. Vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov pre projektové podklady, vyhotovenie základných máp závodov, vytyčovacie práce v stavebníctve, či porealizačné zameranie stavieb a vyhotovenie dokumentácie. Okrem týchto činností realizuje aj vytyčovanie a porealizačné zameranie inžinierskych sietí, presné polohové a výškové pozorovanie deformácií a pohybov objektov, technickú niveláciu a samozrejmosťou sú aj kontrolné merania.

Geodet v oblasti katastra nehnuteľností

Náš geodet poskytuje kompletné služby v oblasti geodetických prác a teda aj v oblasti katastra nehnuteľnosti. V oblasti katastra nehnuteľností zabezpečuje geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie, geometrický plán na oddelenie a rozdelenie pozemkov, na vyňatie z PPF a LPF, ale aj na geometrický plán na kolaudáciu. Geodet Drozda pripraví geometrický plán aj na zameranie rozostavanej stavby a na zriadenie vecného bremena. V rámci ostatných prác ponúkame identifikáciu E-KN a C-KN parciel a skutkového stavu v teréne, vytýčenie hraníc pozemkov a ostatné geodetické práce a služby podľa dohody. Cenu konkrétnych prác a služieb stanovujeme individuálne na základe viacerých faktorov ako napr. rozsah, obtiažnosť, požadovaná presnosť, lokalita a pod.

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://www.mediatel.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords