Mediatel - firemný online marketing

Geodézia Drozda – kompletné geodetické práce

- 29. júla 2020
ilustrácia - web

Kompletné geodetické práce od spoločnosti Geodézia Drozda pre veľké aj menšie projekty. Kompletné geodetické služby v oblasti inžinierskej geodézie a v oblasti katastra nehnuteľností pre vás zabezpečí geodet Roman Drozda.

Geodet v oblasti inžinierskej geodézie

Geodézia Drozda ponúka široké množstvo geodetických prác v oblasti inžinierskej geodézie. Máme skúsenosti s veľkými aj menšími projektami. Náš geodet Roman Drozda zabezpečí realizáciu viacerých činností. Vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov pre projektové podklady, vyhotovenie základných máp závodov, vytyčovacie práce v stavebníctve, či porealizačné zameranie stavieb a vyhotovenie dokumentácie. Okrem týchto činností realizuje aj vytyčovanie a porealizačné zameranie inžinierskych sietí, presné polohové a výškové pozorovanie deformácií a pohybov objektov, technickú niveláciu a samozrejmosťou sú aj kontrolné merania.

Geodet v oblasti katastra nehnuteľností

Náš geodet poskytuje kompletné služby v oblasti geodetických prác a teda aj v oblasti katastra nehnuteľnosti. V oblasti katastra nehnuteľností zabezpečuje geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie, geometrický plán na oddelenie a rozdelenie pozemkov, na vyňatie z PPF a LPF, ale aj na geometrický plán na kolaudáciu. Geodet Drozda pripraví geometrický plán aj na zameranie rozostavanej stavby a na zriadenie vecného bremena. V rámci ostatných prác ponúkame identifikáciu E-KN a C-KN parciel a skutkového stavu v teréne, vytýčenie hraníc pozemkov a ostatné geodetické práce a služby podľa dohody. Cenu konkrétnych prác a služieb stanovujeme individuálne na základe viacerých faktorov ako napr. rozsah, obtiažnosť, požadovaná presnosť, lokalita a pod.

Mohlo by vás zaujímať