Mediatel - firemný online marketing

Dôstojná kremácia pred poslednou rozlúčkou so zosnulými

- 10. októbra 2022
ilustrácia - web

Naše pohrebníctvo Ján Molnár so sídlom v Nových Zámkoch zabezpečuje dôstojnú kremáciu pre zosnulých. Kremácia je akceptovaná rímskokatolíckou aj gréckokatolíckou cirkvou, pričom je úctivým a dôstojným spôsobom uloženia pozostatkov zosnulého na večný odpočinok. S nami máte istotu, že kremácia prebehne mimoriadne profesionálne, s citom a najmä dôstojne.

kremácia

Čo je to kremácia?

Kremácia predstavuje spopolnenie pozostatkov zosnulej osoby. Po spopolnení je popol uložený do urny, ktorú je podľa požiadaviek rodiny a blízkych možné uložiť na pohrebné miesto vo vybranom meste či obci. Spopolnenie či kremácia je procesom, pri ktorom s pozostatkami zosnulej osoby zaobchádzame nanajvýš dôstojne a opatrne.

Uvedomujeme si dôležitosť a citlivosť každej činnosti spojenej s odchodom blízkej osoby. Obrátiť sa na nás preto môžete ako na profesionálne pohrebníctvokrematórium. Kremácia je zároveň štátom aj cirkvou oficiálne uznaným spôsobom pochovávania zosnulých. Pričom je tak možné vykonať na uznaných pohrebných miestach na Slovensku.

Postaráme sa o dôstojnú kremáciu

Ako pohrebníctvo Molnár máme dlhoročné skúsenosti. Vieme presne, ako pristupovať k rodine a blízkym pri náročných situáciách spojených s odchodom blízkej osoby. Pri pohreboch budeme vašim blízkym partnerom a do našich rúk môžete zveriť ako kremáciu, tak aj ďalšie činnosti, ktoré pohreby obnášajú.

Pre kremáciu sa odporúčame rozhodnúť našim klientom z viacerých dôvodov. Ide o dôstojné uloženie telesných pozostatkov a zároveň, aj o šetrné riešenie pre ekosystém a prírodu. Dôvodom, prečo zvoliť kremáciu je aj jednoduchšie vybavenie hrobového miesta či možnosť presunutia urny v prípade zmeny bydliska. Na vaše otázky ohľadom kremácie vám samozrejme ochotne odpovieme. Neváhajte nás kontaktovať.

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať