Mediatel - firemný online marketing

Bezpečné vodomerné šachty aj pre vašu domácnosť či firmu

- 8. júla 2021
Kategórie
ilustrácia - web

Spoľahlivé, odolné a vodotesné vodomerné šachy od ZSN, s. r. o. sú vhodné na osadenie a kontrolu meracieho zariadenia, čerpadla či inej technológie, ktorá je potrebná pri realizácií vodovodnej prípojky, ako aj armatúry káblových a inžinierskych sietí.

Kvalita vodomerných šácht

Všetky naše vodomerné šachty sú vyrobené z prvotriedneho materiálu. Odolajú nástrahám poveternostných vplyvov počas celého roka, ako aj chemikáliám či agresívnym vodám. Vzhľadom na ich nízku hmotnosť je manipulácia s nimi veľmi jednoduchá. Vodomerné šachty dodávame s vyhlásením o zhode parametrov s SK technickým posúdením (ide o doklady, ktoré sú potrebné pri kolaudácií). Garantujeme 100 %-nú vodotesnosť. Samozrejmé je individuálne prispôsobenie prechodov pre hadice, rúry z vrtu, káble, odvetrávanie a pod. Naša ponuka zahŕňa šachty valcovitého tvaru v troch radách – S (výška 100 + 30 cm), M (výška 120 + 30 cm) a L (výška 150 + 30 cm). Štandardne sa vodomerné šachty osádzajú na rovný betónový podklad a umiestňujú do zeme, mimo komunikačných a inžinierskych sietí. Odporúčané sú záhradky či dvory.

vodomerné šachty

Vodomerné šachty vám individuálne upravíme

Naše vodomerné šachty vyhovujú statickému posúdeniu. Z vonkajšej strany sú vystužené, čiže ich vnútro zostáva dokonale čisté a bezpečné. Taktiež sú bezúdržbové a keďže sú vyrobené z kvalitného plastu, o ich dlhoročnej životnosti niet najmenších pochýb. Bez problémov k nim môžete doplniť vodotesné prechody pre kanalizačné potrubia, príp. rozličné hadicové prechody v rozmanitých priemeroch. Vaše vodomerné šachty vám individuálne upravíme pre žiadaný počet vodomerov a osadíme viacerými prechodmi pre hadice (výstupné i vstupné), odvetrávanie a pod. Šachty dodávame vrátane návodu na montáž, pochôdzneho poklopu a schodíkov pre jednoduchý a bezpečný vstup do šachty. Samozrejmá je záruka. V prípade akýchkoľvek otázok využite naše odborné poradenstvo alebo telefonickú zákaznícku linku. Dodáme, že naše portfólio zahŕňa aj plastové žumpynádrže na vodu (úžitkovú i dažďovú), ako aj ostatné výrobky z plastu, napr. ochranné kryty, kvetináče, poklopy, sudy, skruže a i.

Mohlo by vás zaujímať