Mediatel - firemný online marketing

Sanácie betónov predĺžia životnosť železobetónových štruktúr

- 6. mája 2022
Kategórie
ilustrácia - web

Rozpad či zvetrávanie betónových prvkov? Riešením sú sanácie betónov od Korokov HD, s. r. o. Sanácia predstavuje odbornú úpravu betónu, ktorý je istým spôsobom poškodený (praskliny, odpadnuté betónové kusy a pod.), a teda predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko.

Aký je priebeh sanácií betónov

Medzi najčastejšie príčiny sanácie betónov patria poveternostné vplyvy, počasie, odery a mechanické i prirodzené opotrebovanie (voda, CO2, mráz, vietor, ľudský faktor a i.). Zvyčajne dochádza k narušeniu železobetónovej štruktúry, ktorá môže viesť až k uvoľneniu väčších betónových celkov. V Korokov HD prebiehajú sanácie betónov v troch krokoch. Na začiatku je potrebné očistenie pôvodného betónu, t. j. osekanie a otryskanie až do jadra – zdravého súdržného betónu. Druhou fázou sanácie betónov je nanesenie sanačnej malty. Ide o vyspravenie poškodených a narušených častí za účelom ich spevnenia. Posledným krokom je nanesenie protioxidačného náteru. Slúži ako ochranná bariéra a zabezpečuje nenasiakavosť betónu, ako aj jeho zvýšenú pevnosť a odolnosť.

sanácie betónov

Sanácie betónov pod dohľadom odborníkov

Sanácie betónov vo výraznej miere prispievajú k dlhšej životnosti betónu, čo sa premietne aj do znížených nákladov na jeho údržbu a opravy. Dôležité je určiť správny postup a rozsah prác. Sanácie betónov realizujeme výhradne s použitím kvalitných materiálov (najmä značky SIKA a STACHEMA), ako aj strojovej a prístrojovej techniky. Nemenej dôležitý je ľudský faktor. Dbáme na dôsledný výber našich pracovníkov s bohatými skúsenosťami a praxou, ktorí sú garanciou profesionálnej práce a  zodpovedného prístupu. Sme experti nielen na sanácie betónov, ale aj na liate podlahy, pancierové podlahy, epoxidové podlahypriemyselné podlahy. Zabezpečujeme aj povrchovú úpravu kovov, protipožiarne nátery oceľových konštrukcií a potery. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať