Sanácie betónov predĺžia životnosť železobetónových štruktúr

sanácie betónov

Rozpad či zvetrávanie betónových prvkov? Riešením sú sanácie betónov od Korokov HD, s. r. o. Sanácia predstavuje odbornú úpravu betónu, ktorý je istým spôsobom poškodený (praskliny, odpadnuté betónové kusy a pod.), a teda predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko.

Aký je priebeh sanácií betónov

Medzi najčastejšie príčiny sanácie betónov patria poveternostné vplyvy, počasie, odery a mechanické i prirodzené opotrebovanie (voda, CO2, mráz, vietor, ľudský faktor a i.). Zvyčajne dochádza k narušeniu železobetónovej štruktúry, ktorá môže viesť až k uvoľneniu väčších betónových celkov. V Korokov HD prebiehajú sanácie betónov v troch krokoch. Na začiatku je potrebné očistenie pôvodného betónu, t. j. osekanie a otryskanie až do jadra – zdravého súdržného betónu. Druhou fázou sanácie betónov je nanesenie sanačnej malty. Ide o vyspravenie poškodených a narušených častí za účelom ich spevnenia. Posledným krokom je nanesenie protioxidačného náteru. Slúži ako ochranná bariéra a zabezpečuje nenasiakavosť betónu, ako aj jeho zvýšenú pevnosť a odolnosť.

sanácie betónov

Sanácie betónov pod dohľadom odborníkov

Sanácie betónov vo výraznej miere prispievajú k dlhšej životnosti betónu, čo sa premietne aj do znížených nákladov na jeho údržbu a opravy. Dôležité je určiť správny postup a rozsah prác. Sanácie betónov realizujeme výhradne s použitím kvalitných materiálov (najmä značky SIKA a STACHEMA), ako aj strojovej a prístrojovej techniky. Nemenej dôležitý je ľudský faktor. Dbáme na dôsledný výber našich pracovníkov s bohatými skúsenosťami a praxou, ktorí sú garanciou profesionálnej práce a  zodpovedného prístupu. Sme experti nielen na sanácie betónov, ale aj na liate podlahy, pancierové podlahy, epoxidové podlahypriemyselné podlahy. Zabezpečujeme aj povrchovú úpravu kovov, protipožiarne nátery oceľových konštrukcií a potery. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Jozef Doliňák
Jozef Doliňák
Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.