Mediatel - firemný online marketing

Prečo je znalec dôležitou osobou na každej stavbe

- 22. marca 2022
ilustrácia - web

Stavebný znalec, podobne ako aj stavebný dozor patria k dôležitým osobám na stavenisku. Vyberte si profesionála s dlhoročnou praxou, Ing. Jozefa Prekopa – STAVOTRENČAN. Moje odborné skúsenosti a profesionalita sa podpísali už pod mnohé stavebné projekty. Verím, že ten nasledujúci bude váš.

Čo spadá do kompetencií znalca

Ako stavebný znalec v Trenčíne a okolí sa zameriavam na súdno-znaleckú činnosť v odbore stavebníctvo. Konkrétne v odvetví pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti aj odhad stavebných prác. Tiež vypracovávam výkazy a výmery s rozpočtom pre pripravované investičné akcie klientov. Sústreďujem sa aj na preverenie predložených výkazov a výmerov na pripravovanú investičnú akciu. A to z hľadiska komplexnosti a korektnosti k vypracovanému stupňu projektovej dokumentácie. Ako znalec taktiež kontrolujem súťažné podklady pred vypísaním verejného obstarávania, s dôrazom na splnenie zákonných podmienok (nediskriminácia, jednoznačnosť a i.).

znalec

Stavebný znalec, dozor aj poradca

Môžete sa spoľahnúť, že ako znalec vám vypracujem správu o predložených rozpočtoch aj nový kontrolný rozpočet s výkazom výmer pripravovanú investičnú akciu. Samozrejmé sú cenové expertízy podľa potreby. Taktiež posudzujem poruchy na konštrukciách aj kvalitu stavebných prác a ich nesprávne fakturovanie. Pôsobím nielen ako znalec, ale aj ako hlavný stavbyvedúci, a to obzvlášť v Trenčíne a okolí (Trenčianske Teplice, Nemšová, Trenčianska Teplá, Modra, Beluša a i.). Disponujem potrebnými opraveniami a osvedčeniami pre výkon znaleckej a dozornej činnosti v stavebníctve. Taktiež som členom viacerých organizácií a združení ako Cech strechárov, Slovenská komora stavebných inžinierov či Slovenská vedeckotechnická spoločnosť. Spoľahnúť sa môžete aj na moje odborné stavebné poradenstvo. V prípade záujmu o spoluprácu ma neváhajte kontaktovať.

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať