Mediatel - firemný online marketing

Likvidácia azbestu a krok po kroku ako sa likviduje

- 15. marca 2022
ilustrácia - web

Azbest je veľmi škodlivý. Preto sa vykonáva likvidácia azbestu iba pod dozorom špecializovaných firiem. My sme špecializovaná firma a pomôžeme vám. Azbest obsahuje respirabilné vlákna, ktoré vnikajú do pľúc a sú života nebezpečné. Likvidácia azbestu je cestou, ako sa vyhnúť nebezpečenstvu.

Likvidácia azbestu – rýchlo, profesionálne a efektívne

V prípade, že u vás nastal čas na výmenu vašej eternitovej strechy, nevymieňajte ju určite svojpomocne. Dokonca je na to zákon, ktorý to vyslovene zakazuje. Zavolajte si nás, odborníkov. Venujeme sa likvidácií azbestu už niekoľko rokov. Sme spoľahlivý tím profesionálov, ktorý presne vie, ako postupovať, keď sa jedná o likvidáciu azbestu. Podľa vyhlášky je azbest veľmi nebezpečný odpad a nakladať s ním môže iba firma na to určená. Náš postup, ktorý máme pri likvidácií azbestu stanovuje samozrejme zákon o ochrane, podpore a tiež rozvoji verejného zdravia. Likvidácia azbestu sa nazýva v mnohých prípadoch aj ako likvidácia eternitu. Preto sa neobávajte, že ste nesprávne ak máme uvedený na našej stránke aj tento názov.

likvidácia azbestu

Detailne o likvidácií azbestu sa dočítate tu

Ešte pred tým, ako sa pustíme do likvidácie azbestu vám vypracuje presný plán. Zabezpečíme povolenie, ktoré je stanovené regionálnym hygienikom. Likvidácia azbestu je veľmi precízna práca. Preto je dôležité vytvoriť kontrolované pásmo. Prekročiť toto pásmo môže len osoba na to oprávnená. Likvidácia azbestu sa vykoná stabilizáciou azbestu pomocou špeciálnej chemikálie. Je dôležité, aby sa zabránilo akémukoľvek uvoľňovaniu azbestu počas samotnej likvidácie azbestu. Následne demontujeme a tiež balíme odpad. Po ukončení likvidácie azbestu vám interiér vyčistíme priemyselným vysávačom. Samozrejme všetko ešte raz prekontrolujeme a odovzdáme vám dokumentáciu. Sme STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR s.r.o. a na nás sa môžete plne spoľahnúť.

Na starosti mám prvotné OnPage SEO techniky, technickú podporu a úpravy na weboch, LinkBuilding (tvorba spätných odkazov), reporty a interné sledovanie pozícií.

Mohlo by vás zaujímať