OSLOVTE ZÁKAZNÍKA V TOM SPRÁVNOM OKAMIHU

ZLATÉSTRÁNKY . SK

ZLATÉ STRÁNKY

Úlohou Zlatých stránok je nasmerovať užívateľov, ktorí sú pripravení nakupovať, k firmám, ktoré hľadaný produkt alebo službu predávajú či poskytujú.

Online

www.zlatestranky.sk sú dostupné 24 h denne po celý rok s rozsahom takmer 260 tisíc firiem, živnostníkov a inštitúcií vrátane ich pobočiek. Viac ako 620 tisíc uverejnených kontaktných údajov (telefón, e-mail, url, sociálne siete). Ponúka možnosti inzercie Free, standard, biznis, profi a premium. Vďaka prehľadnej a štruktúrovanej prezentácii oslovíte zákazníkov, ktorí tematicky vyhľadávajú prostredníctvom vyhľadávačov, akými je napríklad Google. Informáciu o vašej spoločnosti tak môžete dostať na popredné priečky vo vyhľadávaní.

Prehľadná a štrukturovaná prezentácia

Náš katalóg je navrhnutý pre jednoduché a užívateľsky prijateľné vyhľadávanie. Informácie sú radené na základe odborov
podnikania a umožňujú užívateľom jednoduché filtrovanie údajov. Okrem kontaktných informácií nájdu užívatelia mnoho užitočných informácií o službách a výrobkoch, ktoré spoločnosti ponúkajú. Firmy tu uvádzajú svoju otváraciu dobu, prípadne špeciálnu ponuku

Tlačený katalóg firiem Zlaté Stránky

Jednoduchosť vyhľadávania - firemné subjekty sú zoradené podľa
oborov podnikania a aj abecedne. Pre každý kraj - Zlaté stránky vychádzajú v 8 regionálnych vydaniach jedenkrát ročne pre každý kraj zvlášť. Distribúcia - katalóg dostane každoročne bezplatne priamo do
poštových schránok asi 400 tisíc domácností. Typy inzercie - ponúkame na výber päť druhov inzercie: špeciálnu, obálkovú, plošnú, rámčekovú a riadkovú.

Printová reklama stále žije

Tlačený regionálny katalóg Zlaté Stránky je vhodným doplnkom vašej propagácie na internete. Oslovíte skupinu zákazníkov, ktorí nemajú možnosť prípadne nechcú vyhľadávať na internete. Naše katalógy sú pre jednoduché vyhľadávanie radené podľa odborov podnikania a aj abecedne. Okrem kontaktných
údajov tu užívatelia nájdu mnoho užitočných informácií o službách a výrobkoch, ktoré firmy ponúkajú.