Čo je e-mail marketing?

E-mail marketing predstavuje nástroj priameho marketingu, ktorého cieľom je rozposielanie správ komerčného a nekomerčného charakteru presne stanovenému zoznamu zákazníkov. Cieľom tohto nástroja je neustále udržiavanie pozornosti klienta vďaka dodržiavaniu optimálneho pomeru medzi poradenskými a predajnými e-mailami.

K zasielaniu pravidelných e-mailov musí mať firma súhlas od zákazníka. Výhodou tohto nástroja marketingu je predovšetkým rýchlosť, nízke náklady, flexibilita, ľahké testovanie, merateľnosť a vyhodnocovanie kampane.
 
Čo je to SEO?
Okrem štandardnej otázky Čo je to SEO?, na ktorú viem pri trocha šikovnosti a pár minútach browsovania po internete dostať relatívne správnu odpoveď, sa často sám seba ako vlastník webovej stránky pýtam: Prečo nevyhovuje internetovým vyhľadávačom moja stránka taká, aká je? Viem si urobiť SEO sám? Kedy uvidím prvé výsledky? Uvidím ich vôbec?

Ako zistím, či som urobil SEO správne?
Na niektoré z týchto otázok existujú jednoznačné odpovede, na iné si musí každý vytvoriť názor na základe viacerých nezávislých zdrojov sám. V konečnom dôsledku je však najvhodnejším riešením ponechať otázku optimalizácie v rukách toho, „kto vie, čo robí“.
 
Čo je to SEM?
SEM je forma online marketingu, ktorá v zásade predstavuje promo webovej stránky prostredníctvom jej zviditeľnenia v internetových vyhľadávačoch. Prioritne sa zameriava na sponzorované odkazy, teda platenú reklamu, no sekundárne zahŕňa aj organické výsledky vyhľadávačov. Pozície v rámci týchto výsledkov viem dosiahnuť iba vďaka úspešnej optimalizácii, ktorá z mojej stránky vytvorí zrozumiteľný obsah nielen pre koncového užívateľa, ale aj pre vyhľadávacie roboty.

To, čo dokáže človek jednoducho dešifrovať z fotografie a jej obsahu, môže byť pre vyhľadávacieho robota iba prázdna informácia, ktorú nedokáže správne vyhodnotiť. Vhodný obsah a jeho pomenovanie teda spätne vplýva na výsledné poradie v zozname organických výsledkov, no zároveň aj na sponzorované pozície, ktoré musí rovnako užívateľ, ako aj vyhľadávací mechanizmus vyhodnotiť ako relevantné a prínosné.
 
Ako dostanem svoju firmu na prvú stranu Google?
Spôsobov, ako dostať svoju firmu na prvú stranu vyhľadávača Google je viac.
Pokiaľ sa zaujímam o organické pozície, teda pozície, prirodzeného vyhľadávania, určite musím uvažovať nad SEO optimalizáciou webovej stránky.
Časovo obmedzený spôsob je využitie platených pozícii formou Google PPC kampane, kedy na základe vhodne zvolených kľúčových slov a investície dostanem svoju firmu do popredia, pred svoju konkurenciu.
Poslednou možnosťou je Google My Business zápis, ktorý mi vďaka naplnenému profilu o svojej spoločnosti zabezpečí stabilnú pozíciu s mapovým záznamom priamo na prvej výsledkovej strane vyhľadávača Google.
 
Čo je linkbuilding a ako „to neprehnať“?
Linkbuilding alebo budovanie spätných odkazov tvorí signifikantnú časť SEO optimalizácie a zároveň je oblasťou, kde aj nevinná chybička a nedodržanie pravidiel môže spôsobiť veľké komplikácie do budúcnosti. Opäť je na mieste aplikovať pravidlo menej je niekedy viac a namiesto finálneho počtu spätných odkazov je vhodné sústrediť sa viac na ich relevanciu, váhu, obsah a celkový prínos pre užívateľa, ktorý túto cestu k mojej webovej stránke využije.
Čo je SWARM?
Skupina užívateľov sťahujúcich daný súbor. Ak sa v danej skupine nachádza dostatočne množstvo ľudí zdieľajúcich dáta, peer to peer internetový protokol zabezpečí rýchlu distribúciu dát. Spravidla platí, že čím viac užívateľov sa nachádza v skupine, tým väčšie rýchlosti sa dosahujú.
 
Čo je webstránka?
Webová stránka predstavuje virtuálne umiestnenie na WWW (world wide web - hypertextový informačný systém), ktoré obsahuje niekoľko podstránok ohľadom firmy alebo subjektu a dáta dostupné prostredníctvom webového prehliadača. Každá webová stránka má svoju vlastnú jedinečnú webovú adresu, ktorú možno zobraziť vďaka internetovému pripojeniu. Niektoré web sites vyžadujú registráciu, aby sa umožnil prístup k ich kompletnému obsahu. Príkladom sú stránky poskytujúce spravodajstvo, herné lokality, webové fóra, webové emailové služby a pod.

Marketing webových stránok sa zameriava na zabezpečenie čo najvyššej návštevnosti a premeny pohybu na stránke na čo najviac konverzií v podobe zvýšeného predaja, zvýšeného záujmu o značku atď. Efektívny marketing webových stránok je možné dosiahnuť pomocou vhodne zvolenej propagácie a optimálneho obsahu a dizajnu na webstránke.
 
 
Ako funguje Facebook?
Facebook predstavuje názov populárnej sociálnej siete, ktorá spája užívateľov s ich priateľmi, pracovnými kolegami, spolužiakmi, príbuznými a ostatnými užívateľmi z celého sveta. Ľudia používajú Facebook s cieľom udržiavania kontaktu s priateľmi, zdieľania fotografií a zaujímavých odkazov a výmeny informácií. Facebook užívatelia môžu vidieť profily len užívateľov, ktorí potvrdili ich žiadosť o priateľstvo.

Ak chce ktokoľvek preskúmať Facebook, musí si na začiatok vytvoriť zdarma účet na webstránke Facebooku. Na základe pravidiel používania musia byť Facebook užívatelia vo veku minimálne 13 rokov. Facebook vyžaduje od nových členov poskytnutie platnej e-mailovej adresy pred dokončením registrácie.
 
Čo je CTR?
Miera prekliku (Click-through-rate) je pomer počtu prípadov, keď užívateľ klikne na online reklamu a počtu divákov, ktorí zhliadli webstránku, na ktorú smerovala reklama. Napríklad, ak jeden zo 100 ľudí, ktorí navštívia konkrétnu webstránku klikne na reklamu a je presmerovaný na web inzerenta, potom CTR tejto reklamy je 1/100, alebo 1%.
Čo je CPC (CZK)?
CPC je skratka používaná v prostredí online marketingu a reklamy, ktorá znamená cenu za kliknutie. Táto skratka sa najviac využíva v prípade Google Adwords reklamy. Cena za kliknutie je jednoducho meradlom toho, koľko inzerent zaplatí zakaždým, keď reklama dosiahne kliknutie.
 
Aký je rozdiel medzi Facebook-om a Instagram-om?
Stručne povedané, Facebook predstavuje sociálnu sieť s neobmedzenými možnosťami (zdieľanie príspevkov, fotografií, odkazov a iného materiálu), pričom Instagram poskytuje skvelý spôsob na prezentáciu a zdieľanie len fotografií a videí. Instagram predstavuje sociálnu sieť zakladajúcu si na kvalite vizuálneho obsahu.

Aké sú ďalšie rozdiely medzi týmito dvoma populárnymi sociálnymi sieťami?
- Instagram umožňuje uverejnený len jeden odkaz (v rámci sekcie Bio)
- Instagram má obmedzený počet znakov v rámci Bio
- Instagram umožňuje použiť maximálne 380 slov v rámci titulku
- Instagram má obmedzené analytické vstupy v porovnaní s Facebookom (Facebook profily obsahujú bohaté vstupy, akými sú záujmy, vek, asociácie, rodinný stav, ktoré sú vhodnou formou pre zacielenie reklám)
- Instagram nepodporuje funkcionalitu skupín ako v prípade Facebooku
- Instagram a Facebook majú rôzne cieľové skupiny