Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre služby WebHosting

Obchodné podmienky pre službu Meraná inzercia

Obchodné podmienky pre službu E-mail Marketing

Obchodné podmienky pre službu SMS Marketing

Produktové podmienky pre virtuálne prehliadky

Obchodné podmienky Digitálna prezentácia firmy a Google Virtuálna prehliadka

Obchodné podmienky pre službu Profilové balíčky

Produktové podmienky Mobilný Balíček

Obchodné podmienky služby MediatelYext

Obchodné podmienky pre službu Google My Business

Doplňujúce Produktové podmienky pre akciu “Google + Web for FREE”

Produktové podmienky pre Video

Obchodné podmienky pre službu Ekonomické dáta

Obchodné podmienky pre službu Volaj zdarma

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PRODUKT MULTIBOX