Mediatel.sk ZlateStranky.sk Ekonomické ukazovatele Ja potrebujem MediatelYext SuperProfil SEO Optimalizácia Google PPC WEB Design miniZS

Spoločenská zodpovednosť

Záväzok Mediatelu voči spoločenskej zodpovednosti

Okrem vykonávania každodenných obchodných činností sa snažíme vyhovieť potrebám našich zamestnancov, verejnosti a životnému prostrediu. Spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré majú rovnakú ideu a vyznávajú podobné hodnoty ako my.

Zamestnanci

Club of the best
V priebehu kalendárneho roka sú sledované výkony jednotlivcov a tí najlepší sú pravidelne oceňovaní. Naším cieľom je podporiť pomocou týchto činností súdržnosť, kamarátstvo a priateľskú konkurenciu v rámci skupiny. Každý rok sú vyhodnotení najlepší zamestnanci z oblasti predaja a zaradení do klubu „Club of the best“. Pre členov klubu je pripravený exkluzívny výlet napr. do Londýna alebo Lisabonu v aktuálnom ročníku, kde zabezpečujeme okrem programu aj luxusné ubytovanie, stravu, zaujímavé výlety.

Harmónia na pracovisku
Súlad pracovného a súkromého života
Mediatel umožňuje pružný pracovný čas pracovníkom na všetkých úrovniach manažmentu, a taktiež aj mnohým zamestnancom na iných pozíciách. Práca z domu je všeobecne akceptovaná a pozície na čiastočný úväzok sú bežne ponúkané uchádzačom, ktorí nemôžu pracovať na plný úväzok. V súčasnosti máme niekoľko zamestnancov pracujúcich na čiastočný úväzok, čo dovoľuje matkám a otcom vylepšiť rodinné financie bez tlaku pracovného pomeru na plný úväzok, prípadne umožňuje študentom nadobudnúť skutočné pracovné skúsenosti v priebehu získavania ďalšieho vzdelania.

Materská dovolenka
Pozícia sa pre zamestnanca na materskej/rodičovskej dovolenke drží v rozsahu na dobu neurčitú, pokiaľ sa zamestnanec skutočne nerozhodne, či sa po narodení dieťaťa chce, alebo nechce vrátiť do práce. V mnohých prípadoch, keď je o prácu zjavný záujem, ale je náročné zosúladiť ju so starostlivosťou o dieťa, podporujeme prácu na čiastočný úväzok alebo prácu z domu. Či už zamestnanec, ktorý je práve na materskej dovolenke, je alebo nie je na pracovisku, vždy má prístup k interným správam a informáciám spoločnosti.

Zamestnanecké výhody
Mediatel ponúka rovnaké zamestnanecké výhody všetkým svojim zamestnancom bez ohľadu na vykonávanú prácu, pracovisko a dĺžku pracovného pomeru. Medzi výhody, ktoré Mediatel štandardne ponúka svojim zamestnancom, patria:
• stravné lístky každý mesiac
• školenia a kurzy osobného rozvoja organizované interne aj externe
• benefity vo forme darčekových poukážok
• teambuildingové aktivity (napr. opekačka, bowling, guláš a iné)
• akcie pre deti zamestnancov (MDD, Mikuláš)

Študentské stáže

Mediatel je zástancom investovania do osobného a profesionálneho rozvoja mladých ľudí a jedným zo spôsobov, ako to docieliť, je ponúknuť súčasným študentom a absolventom stáže. Uvítame jednotlivcov, ktorí túžia po práci v marketingovom prostredí, kde si môžu premeniť teóriu na prax.

Podpora nových podnikateľov

Verejnosť

Pomocou značky zlatestranky.sk v online verzii a v mobilnej verzii poskytujeme ľuďom overené informácie o firmách v katalógu. Zároveň má verejnosť možnosť ohodnotiť firmy online, čím prispievame k zvýšeniu kvality služieb na Slovensku.

Súťaž: Ohodnoť a vyhraj!
Pri hodnotení kvality firiem online či cez mobilné aplikácie sa môžete zapojiť do súťaže o hodnotné ceny.
Vývojom mobilných aplikácií umožňujeme verejnosti lepšie a jednoduchšie orientovanie v množstve ponúkaných služieb a vyhľadávanie na lokálnej úrovni alebo v okolí.
Originálny katalóg Zlaté Stránky je v mobilnej a online dobe stále využívaný širokou verejnosťou. V katalógu môžu získať relevantné informácie, ktoré sa pravidelne aktualizujú.

Distribučný systém

V snahe chrániť ekologické zdroje a znížiť zbytočný odpad vytvoril Mediatel efektívny a presný distribučný systém. Až 80 % tlačených katalógov je distribuovaných priamo do domácností, firiem a hotelov. Zvyšných 20 % je doručených na základe objednávky formou SMS alebo mailom. Informáciu o možnosti objednania si zákazníci nájdu v schránkach alebo u nás na www.zlatestranky.sk.

Chcete s nami spolupracovať?

Kontaktujte nás