Mediatel.sk ZlateStranky.sk Ekonomické ukazovatele Ja potrebujem MediatelYext SuperProfil SEO Optimalizácia Google PPC WEB Design miniZS

Poslanie, ciele a hodnoty
spoločnosti Mediatel spol. s r. o.
marketing | riešenia na mieru

Naša spoločnosť pomáha predovšetkým malým a stredným podnikateľom zorientovať sa vo svete reklamy, marketingu a nastaviť vhodný marketingový mix, v súlade s potrebami zákazníka. Pre náročnejších klientov zabezpečujeme komplexnú starostlivosť a pokrývame všetky marketingové aktivity (tvorba identity, corporate stationery, printové a outdoorové kampane, mediálne kampane, prezentačné materiály, …)

Náš klient si môže vybrať z marketingových možností:

 • Sociálne siete
  Facebook, GOOGLE+, iné
 • Online
  zlatestranky.sk, výroba webových stránok na mieru, SEO optimalizácia, platené kampane vo vyhľadávačoch, iné
 • Mobilné aplikácie
  ZlateStranky.sk, Kde jesť a piť, Nočné stránky, Chcem Taxi, Zdravotnícky sprievodca
 • Tlač
  Tlačený katalóg Zlaté Stránky
google smb

Google Adwords premier
smb partner

Sme prémiovým partnerom Google AdWords™ pre malé a stredné firmy.

google_adwords

Google Adwords Certified partner

Sme držiteľmi certifikátu Google Adwords Certified Partner udeľovaného spoločnosťou Google výhradne overeným profesionálnym agentúram z oblasti reklamy vo vyhľadávačoch.

Pod záštitou FCR Media

FCR Media je vedúcou spoločnosťou v oblasti reklamy a miestneho vyhľadávania. Prostredníctvom  základne 1 400 zamestnancov, komplexnej databázy a uznávaných značiek sa spoločnosť usiluje byť najsilnejším poskytovateľom obchodných príležitostí pre malých a stredných podnikateľov v rámci svojho trhu. 

Poslanie

Poslaním spoločnosti je pozdvihnúť úroveň podnikania svojich zákazníkov využitím mixu mediálnych kanálov a zároveň zabezpečiť spotrebiteľom relevantné informácie.

Ciele spoločnosti FCR

Pre zákazníkov | Stať sa vhodnou digitálnou mediálnou agentúrou pre podniky pôsobiace na trhoch FCR.
Pre spotrebiteľov | Poskytnúť portfólio užívateľsky dostupných, relevantných a dôveryhodných produktov a služieb.
Pre zamestnancov | Vytvoriť stimulujúce pracovné prostredie a možnosti vzdelávania sa s cieľom prispieť k rozvoju spoločnosti.
Pre akcionárov | Zvýšiť hodnotu skupiny rastom tržieb, EBITDA a čistého prevádzkového cash-flow.

Viac informácií o FCR Media nájdete na webovej stránke spoločnosti www.fcrmedia.com

Chcete s nami spolupracovať?

Kontaktujte nás