Mediatel.sk ZlateStranky.sk Ekonomické ukazovatele Ja potrebujem MediatelYext SuperProfil SEO Optimalizácia Google PPC WEB Design miniZS

Nový produkt – inzertné noviny Benefit

Na trh prichádzame s novým produktom, inzertnými novinami Benefit s počiatočným nákladom 170 000 výtlačkov v rámci prvého čísla.

Okrem toho je užívateľom prvý krát umožnený prístup do databázy Zlatých stránok prostredníctvom WAP služby mobilných operátorov.

Podpísali sme zmluvu so Slovenskými telekomunikáciami o spoločnom vydávaní telefónnych zoznamov Zlaté stránky pre všetky regióny Slovenska. V Košiciach otvárame regionálnu kanceláriu.

Chcete s nami spolupracovať?

Kontaktujte nás